Escape room - världen

Avsluta arbetet om världen med ett escape room med just det temat. De olika rummen behandlar bland annat världsdelar, huvudstäder, länder, andra typer av geografiska platser.  Och detta görs i en salig blandning av anagram, ordgömmor, matcha plats med världsdel och mycket annat. 

Du behöver ha facit för att göra detta escape room. Vid fyra av rummen visar eleven upp att de gjort uppgiften och därefter får de en kod av dig. 

Wordwall-uppgifterna kan bli små om de görs direkt på escape room-siten. Därför finns det alltid en länk under så den i stort format. 

https://sites.google.com/view/escaperoomvarlden/startsida 

Escape room - medeltiden

Här är ett Escape room som handlar om medeltiden. När mina elever gör detta Escape room så får de har sina läroböcker med sig. Jag har då utgått att Capensis grundbok i historia. Det går naturligtvis att lösa varje rum ändå, men då kan eleverna behöva använda sig av internet. Till något av rummet behöver eleven en kod för att gå vidare. Den får de av läraren när hen fått se att de klarat uppgiften. Uppgifter från Wordwall har alltid en länk direkt under sig, så det kan få en större bild med uppgiften.

Facit finns att ladda ned här bredvid och länken till Escape room finner du här nedan. 

https://sites.google.com/view/medeltiden/startsida  


Frågesport och uppdragsspelet

Detta är ett bordsspel som antingen kan användas som repetition och/eller som att få förkunskaper om områden som eleverna inte ännu jobbat med.

Reglerna till spelet kan du läsa om i den PowerPoint som finns att hämta här bredvid. I den finns också länk och QR-kod till de uppdragshjulet och till frågesportshjulen som finns i fem olika kategorier (historia, samhällskunskap, geografi, religion och svenska).

Spelet går lika bra att spela utan delen med uppdragen. Bestäm i så fall något annat som ska ske om man hamnar på de rosafärgade hjulen.

Spelplanen finns som PDF-fil att ladda ned, skriva ut och laminera.

Klimat- och vegetationszoner

Här är en planering om klimat och vegetationszoner.
Den innehåller:
Lite galenskap
Kooperativt lärande
Begrepp
Rörelse - precision
Hitta svar
Vart vill du helst bo och varför?
Klimatzoner - Powerpoint
"Snöbollskrig"
Google maps-utmaning
Ladda hem, ta bort och lägg till så det passar dig och dina undervisningsgrupper.

Religion och samhälle 

En planering som behandlar dessa två centrala innehåll:

Hur religioner framställs och representeras på olika sätt i media och i andra samman­hang och hur det kan påverka människors bilder av sig själva och andra.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu

Världen

Jag ser planeringen som ett första utkast, då det är en ny del inom geografin (lgr22). Det kan hända att den fylls på och ändras eftersom. Men detta blir min utgångspunkt.


Planeringen innehåller
Centralt innehåll
Namngeografi med tvist
Världsdelarna - del 1
Världsdelarna - del 2
Seterra - första tillfället
Begrepp - Wordwall
Världsdelsexperten
Världsdelsexperten - vad ska finnas med?
Världsdelsexperten - redovisning
Seterra - andra tillfället
Knyckla och kasta
Om du har tid över:
Kända byggnader i världen
Länder och huvudstäder
Viktiga platser i världen

Detta är en planering inom området demokrati, riksdag och regering.
Plocka de delar som passar dig och dina undervisningsgrupper.

Riksdag och regering

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Betygskriterier
Inför stafetten - begrepp
18 begrepp
Demokrati - diskussionsfrågor
Karta - demokrati/diktatur
Diktator för en dag
Demokrati - återberätta
Stafetten - begrepp
Skapa opinion - insändare eller mail
Skapa opinion - att tänka på
Klassråd på två vis - dramatisering
Klassrådet - roller
Finn femton fel - politik
Bäst i test - röstning
Riksdag och regering - kort genomgång
Riksdag och regering - riksdagspartier
Riksdag och regering - kort genomgång
Kommuner - film
Övningsboken - politiska frågor
Vad gör riksdagen?
Vad gör regeringen?
Viktiga frågor för folket - mötas i mitten
Omdebatterade frågor
Filmbingo - politik
Skapa ett parti × 3
Partidebatt
Repetera begrepp - Wordwall
Repetition - sant och falskt

Individer och gemenskap


Antal frågor per ämne:
Geografi - 12
Historia - 19
Samhällskunskap - 12
Religion - 12

0-100 - repetitionsspel

Har ni någon gång spelat spelet 0-100?
Här är ett roligt sätt att repetera historia, samhällskunskap, religion och geografi som är baserat på det spelet. Skillnaden är att jag anpassat frågorna så att de ska passa in i de fyra olika so-ämnena.


I planeringen finns förslag på frågor. Ta bort, ändra eller fyll på med fler frågor som passar dig. På min spelplan finns alla ämnen representerade, men det går självklart att spela ett ämne i taget om man hellre gör det.
De frågor som finns i Powerpointen är anpassade för åk 5 och åk 6.


Eleverna jobbar i grupper. Svaret är alltid en nummer mellan 0-100. Svarar de helt rätt får de minus 10 poäng. Man vill ha så lite poäng som möjligt när spelet är slut.
Svarar de fel, är mellanskillnaden till det rätta svaret deras poäng.

Här är en planering om hållbar utveckling. Flera delar av uppgifterna går lika bra att göra i svenskundervisningen som under SO-lektionerna. Planeringen riktar sig mot årskurs 5 och årskurs 6. 

Hållbar utveckling

Planeringen innehåller
Centralt innehåll
Uppstartsdiskussion
Viktiga begrepp - fråga, svara, vinn (med tvist)
Dokumentärfilmen - skapa en dokumentärfilm i ämnena ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling
Dokumentärfilm - filmvisning
Övningsboksarbete - med brainbreaks
Sopsortering - bäst i test
Framtidstalet - klimatförändringar, spara energi, förnybar energi och vi har tid, pengar och kunskap
Framtidstalet - riktlinjer
Framtidstalet - redovisning
Fattigdom och ohälsa - befolkningsökningen (diskussionsfrågor)
Orsaker till fattigdom - dramatisering
Barnarbete - kort genomgång
Barnkonventionen - kort genomgång
Barnarbete och FN - finn överdrifterna
Överdrifter - lärarens sida
Hjälporganisationer - Google-skills
Hjälporganisationer - hitta fake-organisationen

Stormaktstiden

Planeringen om stormaktstiden har fått sig ett litet lyft. Jag har också lagt till färdigt utskriftsmaterial.

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Vad minns ni från äldre vasatid?
Tankekartamall
Personer under stormaktstiden - sökläsa
Personer under stormaktstiden - jämföra
12 viktiga begrepp
Gustav II Adolf - kort genomgång
Drottning Kristina - läsning
Viktiga historiska händelser - historiepodden
Karl XII - Poddradio med rörelse
Historiepodden - ämnen
Historiepodden - hur?
Historiepodden - redovisning (karusellen)
Tidslinje - plocka ut viktiga händelser
Tidslinje - jämförelse
Tidslinje - memorera
Tidslinjemall
Konsekvenser - gemensam faktatext med "fake news"
Levnadsvillkor - finn femton fel
Historiebruk
Repetition - knyckla och kasta
Repetition - kahoot

Samhällskunskap - information och kommunikation

Denna Powerpoint handlar om information och kommunikation och är en del av SO-ämnet samhällskunskap.
Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Viktiga begrepp
Tankekarta - information och kommunikation
Övningsboken - informationsspridning i olika medier och kommunikation
Information och kommunikation - nu och då (jämförelse 2022 och 1922)
Övningsboken - nyheter och underhållning i media.
Tidning, tv och radio - massmedieprojekt
Tidning - att göra
Tv - att göra
Radio - att göra
Massmedieprojekt - redovisning och utvärdering
Reklam - bäst i test
Ansvarsfullt användande av medier
Övningsboken - ansvarsfullt användande...

SO-frågesport

Detta är en frågesport som är skapat som en lekfull repetition för årskurs 6.
Det går givetvis att använda den i årskurs 5 också om de först får i uppgift att förbereda sig. De kanske får veta vilka sidor som de behöver läsa på om och att de löser uppgiften kooperativt. På så vis får de lite förkunskaper innan de börjar jobba med vissa so-områden.


Vissa frågor är helt vanliga medan andra frågor kan ge extrapoäng om de svarar på det sätt som anvisningarna visar. Den extra uppgiften är självklart valfri att göra.
Kategorin knäppt och blandat kräver lite mer än att bara svara på frågor.

Självklart kan du ändra frågorna (eller plocka bort extrauppgifterna) så att det passar dig och din undervisning.

Här är en planering inom samhällskunskapen som handlar om gemenskap och individer.
Den tar upp bland annat normer, familjekonstillationer, kränkningar och mobbning.
Planeringen är anpassad för åk 5 -6.

Individer & gemenskap

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
15 viktiga begrepp
Tystnadsutmaningen - 15 viktiga begrepp
Sociala frågor och normer - diskussionsfrågor
Rangordna normer
Familjer - diskussionsfrågor
Familjen - dramatisering av normer i förändring
Familjen - diskussioner efter dramatisering
Ett barn växer upp - diskussionsfrågor
Ett barn växer upp - efterarbete
Killar och tjejer i populärkultur - superhjältar
Jämställdhet - jämställdhetsbingo
15 begrepp - förklara orden
Sociala skyddsnät - kort genomgång
Fattigdom - kort genomgång
Kränkningar och mobbning - film
Kränkningar och mobbning - efter film
Våld - ta reda på svaren

Geografi - kartan

Här är en planering inom ämnet geografi. Området som planeringen behandlar är kartor.
Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Repetition - kartor förr
Viktiga begrepp - stafetten
16 viktiga begrepp - utskriftsmaterial
Utmaning - hitta kartor
Efter utmaningen - delge varandra
Kort genomgång - topografiska kartan
Kort genomgång - tematiska kartan
Tematisk karta - imortance of religion
Repetition - väderstrecken
Kort genomgång - skala
Övningsboken - skala, flygbild och karta
Kort genomgång - höjdkurvor och höjdskillnader
Öva karttecken - Wordwall
Att hitta i kartboken (Atlas)
Kartbokens innehåll
Film - rutnät, skala, karta, gradnät, jordklot
Berätta och återberätta
Övningsboken - gradnät
Digitala kartor - hitta platsen
Knyckla och kasta - regler
Knyckla och kasta - frågor (lärarens sida)

◦https://wordwall.net/sv/resource/12623568 

Europa

Här är en planering om Europa. Den innehåller bland annat en del kooperativa övningar och en del repetition. Varje repetitionstillfälle har en tydlig progression.
Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Repetition - Sverige
Jämföra kartor - då och nu
Rangordna länder - storlek till yta och storlek efter befolkningsmängd
Diskussion - befolkning
Seterra - x 3
Diskussionsfrågor - berg och bergskedjor
En var - Europas vatten, lar och berg
Euroropakarta
Studieteknik - bergskedjor och bergstoppar
Europakarta - blindkarta
Forska om en region - hur och vad
Redovisning av regionen - små grupper
Stafetten - repetition av Europas länder.

Frågesport i Powerpoint - mall

Här kommer en mall som du kan använda i vilket ämne som helst. Alla länkar och animeringar är redan färdiga. Det du behöver göra är att ändra rubriker och lägga in frågor och svar. Sedan är den färdig att använda. Byt färger och bakgrundsbild som du vill i mallen. 

Jag tänkte använda denna mallen till eleverna. Varje grupp får en rubrik var som de ska hitta på frågor till i olika svårighetsgrader. Sedan får de spela den i klassen i slutet av området.

Plocka de delar som passar dig och dina undervisningsgrupper. Lägg till, ta bort och ändra så som du vill ha det.
Frågesporten är skapad i Powerpoint efter inspiration från @frokenemina
Det var enkelt att följa de instruktioner som hon gav i det Youtube-klipp som hon lagt upp på sin Youtube-kanal. 

Sverige & övriga Norden

Varje lektion där Seterra ingår har en tydlig progression. Ibland på lektioner som är mycket stillasittande har jag en Ipad i varje grupp. De gör en omgång Seterra av det jag valt ut och skickar sedan Ipaden vidare. På så vis upplevs det mindre roliga arbetet som jobbar med, lite roligare samtidigt som de får nyttig repetition.
Vi pratar lite om karta, så de har lite förkunskaper med sig tills när det är dags att jobba med kartor. 


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Diskussionsfråga - vad är geografi?
Förkunskaper - vad kan vi redan?
Repetition - väderstreck
Kartans utveckling - kort genomgång
Olika sorters kartor - kort genomgång
Seterra - del 1
Sveriges landskap - reklam
Sveriges största tätorter - mötas i mitten
Arbetsbok - med extrauppgift
Seterra - del 2
Grupputmaning - experten - landskap, tätorter, berg och vattendrag
Läsa om Norden i grupp - inför bingon
Skapa GOTD - Nordens länder
GOTD - hur och vad
Powerpoint - kort repetition
GOTD - tips på innehåll
Seterra - del 3
Filmbingo - Norden
Repetition - digital frågesport
Repetition - Escape room
Seterra - del 3

Repetition - Pling Plong Pong

Tre spel med flaggor

Jag har utgått från spelet "Världens flaggor" men två av spelen går att göra utan just detta spel, men det krävs vissa förberedelser inför det alternativet.


De olika spelen kallar jag för:


Närmast vinner - jag har i förväg plockat ut flaggor som jag tycker passar till den undervisningsgrupp som jag spelar med. De jobbar i grupp. Jag visar en flagga och eleverna ska försöka lista ut vilket land i världen som flaggan tillhör. De kan, beroende på svårighetsgrad på flaggan, få ledtrådar som finns att läsa på kortets baksida.


Plocka flaggan - det finns tre ledtrådar till varje land. Eleverna jobbar i grupp och ska försöka plocka rätt flagga så fort som möjligt. Här finns möjlighet till extrapoäng.


Plocka ett land som... - I det här spelet kan flera länder vara ett korrekt svar. Här gäller att hitta en korrekt flagga/land så fort som möjligt. Ju snabbare, desto fler poäng.

Äldre vasatid

Här sen ni delar från en full planering över äldre vasatid.

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Viktiga begrepp - ordfläta
Lösa andras ordflätor
Fyll i luckorna - reformationen
Placera händelser i rätt ordning
Kort genomgång - Gustav Vasa
Film-Bingo - Stockholms blodbad
Ping-pong-par - repetition av Gustav Vasa
Bäst i test - tidslinjen
Forska - Gustav Vasas barn och barnbarn
Bäst i test - mäktigaste kungakronan
Skriva faktatext - levnadsvillkor
Gemensam Radio-Bingo Gustav Vasa
Finn motsatserna - historiebruk
Jeopardy - repetition av området

Sant eller falskt (ny)

Förslag på prov (provet är lånat från Capensis.se)

Enskilt arbete
Kooperativ lärande
Digitala verktyg
Varierat lärande

Planeringen innehåller både kooperativa övningar och rörelse. Tanken är också att det ska finnas mycket variation, en planering som ska passa så många som möjligt. 

Det finns flera tillfällen till repetition så att kunskaperna har lättare att befästas.

Medeltiden

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Förkunskapskoll
Begreppsinlärning - knyckla & kasta
Söka svar - Sverige blir kristet
Berätta och återberätta - kristendomen brer ut sig
Kort genomgång - kloster
Diskussionsfrågor - förändringar i samhället
Heliga Birgitta - del 1 - läsa
Begreppen - stafetten - repetition
Heliga Birgitta - del 2 - radiobingo
Söka svar - kristendomen kom till Norden
Birger Jarl - rörelsefilm
Birger Jarl - ping-pong-grupper
Tankekarta
Experten - historisk person - förberedelser och redovisning
Experten - tv-programmet
Kort genomgång - Hansan
Karta
Högläsning - Vår blodiga historia - digerdöden
Diskussionsfrågor - Hansan
Jämföra levnadsvillkor - Kopieringsmaterial
Charader - ständerna
Digerdöden - film
Digerdöden - faktatext med fake news
Digerdöden - hitta felet
Köngleken - ständerna
Söka svar - historiska källor
Vad kan vi nu? - repetition
Jeopardy - repetition
Escape Room - repetition

Här kommer en uppdaterad version av vikingatidsplaneringen. Många av övningarna i planeringen är kooperativa. Tanken är också att uppgifterna ska vara så varierande som möjligt.

 

Vikingatiden

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Förkunskaper - mötas i mitten
Hur kan vi veta något om vikingatiden? - hypotes och kontrollera svaret
Begrepp - alias
Begreppen
Kulturmöten - finn femton fel
Kulturmöten - övningsboken
Den typiska vikingen - elevens bild av en viking
Den typiska vikingen - stämmer elevens bild?
Den "rätta" historien - rappakalja
Levnadsvillkor - söka svar
Levnadsvillkor - diskussionsfrågor
Historiebruk - kort genomgång
Historiebruk - bäst i test
Filmbingo - vikingarnas tid
Vikinga-Jeopardy
Vikinganamn eller IKEA-möbel?
Facit
Sammanfattning - skriva tankekarta
Sammanfattning - återberätta med någons tankekarta
Escape room
Diagnos


Här kommer en planering om endogena och exogena processer. Planeringen blev lite lång, så plocka de delar som passar dig och dina undervisningsgrupper. 

Endogena och exogena processer


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Viktiga begrepp
Bilder till begreppen
Matcha bild med begrepp
Hitta svaren! - uppslagstävling i grupp
Hitta svaren! - frågor och facit
Platteknotik - lärare för en stund
Jordens litosfärplattor - karta
Viktiga begrepp - repetition
Filmbingo med tvist - endogena och exogena processer
Återberätta för varandra - repetition
Sant eller falskt - vittring, erosion och jordskred
Övningsboken - berggrund
Istiden - faktatext + uppläsning med tvist
Kort genomgång - landhöjningen
Kort genomgång - Sverige täckt av vatten
Övningsbok - jordtäcket bildas
Repetition - Wordwall

Buddhismen

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Introduktion till buddhismen - finn femton fel
12 begrepp
begreppsutmaning
Den åttafaldiga vägen - kort genomgång
De fyra ädla sanningarna - kort genomgång
Levnadsregler - diskussionsfrågor
Ritualer, högtider och heliga platser - skriv en faktatext
Hitta lögnen - läsa någon annans faktatext
Skapa en kahoot
Buddha - film och återberättande
Spela klassens kahoot
Repetition - gemensam sammanfattning
Tankekarta till tavlan
Escape room - repetition av de fem världsreligionerna

Hinduismen


Många av övningarna är kooperativa och innehåller någon typ av rörelse. Tycker du att det blir rörigt för din klass med de moment som innehåller rörelse, så går det självklart att ta bort just det momentet. I mina undervisningsgrupper så har det fungerat bra, och de elever som har svårt med stillasittande lektioner har enklare att fokusera hela passet. Efter att ha läst Anders Hansens bok "Hjärnstark junior" så förstod jag mer vikten av rörelse, all rörelse och jag har sett fantastiska effekter av det. 

Då var det dags för en planering om hinduismen. Jag är medveten om att den blev lite lång. Plocka de delar som passar dig och din undervisning och hoppa över det som du inte behöver.

Planeringen innehåller
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Brainstorming & rangordning - de fem världsreligionerna
Facit - de fem världsreligionerna
Repetition & förkunskaper - abrahamitiska religionerna
Repetition/jämförelse - abrahamitiska religionerna
Introduktion till hinduismen - sant eller falskt med rörelse
12 begrepp
Matcha begreppen - Wordwall med rörelse
Fördjupning - gudar
Levnadsregler - rangordna
Levnadsregler - jämför och förklara
Levnadsregler - förklara med en mun
Gudar - quiz
Bäst i test - nya hinduisminspirerade gudar
Aum - prova ljudet i lotusställning
Kort genomgång - bönen/födelse och död/ritualer/heliga platser
Högtider - dela info
Repetition - begreppsstafett
Filmbingo - hinduismen

Escape room - Norden, Sverige & kartan


Detta Escape room innehåller frågor om:

Sveriges landskap

tätorter

väderstrecken

Nordens länder

alfabetisk ordning

kända byggnader/landmärken

kända personer från Norden

Några av delarna är skapade i Wordwall och behöver facit som finns at hämta här intill. 

https://sites.google.com/view/sverigenordenkarta/startsidaIslam


Den har ett något annorlunda upplägg än de tidigare planeringarna i religion.
En del av den kan jag använda lika bra i min svenskundervisning när det kommer till muntlig framställning.
I en del av planeringen får jag en överblick av hur eleverna helst lär sig, vilka övningar som de gillar och som de tycker är mest lustfyllda och effektiva för inlärning. De kanske till och med hittar på egna varianter.


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Viktiga begrepp
Begreppsutmaning
Kort och tråkig genomgång
Kort och tråkig genomgång - extrem makeover
Tabellen - jämförelse av de abrahamitiska religionerna
Lärare för en lektion x 5
Tabellen - stafetten (repetition)
Wordwall - repetition av begreppen
Vet du nu...?

Kristendomen


Om det finns någon som behöver idéer till sin undervisning om kristendomen, så kommer här en sådan planering.
Plocka de delar som passar dig och dina undervisningsgrupper.

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Diskussionsfrågor
Förkunskaper - KL
Tankekartamall
Begrepp - ledtrådsleken
Begreppslista
Tre inriktningar - hitta stödord
Jesus - på fyra olika sätt
Rangordna budord
Budord i emoijes
Vernissage av budordsemoijes
Ritualer - söka fakta
Ritualer - faktatext
Bäst i test - den egna religionen
Filmbingo med rörelse - Jesus
Repetition av begreppen - charader/med andra ord
Repetition - sant eller falskt
Sammanfattning - jämförelsetabell
Kopieringsmaterial
Kooperativt lärande

Kartan, Sverige och Norden - kooperativ repetitionslek 

Här är ett kooperativt sätt att repetera olika arbetsområden på. Just denna handlar om kartan, Sverige och Norden.


Spelreglerna finns att läsa på bilderna. Där finns också vilka frågor och uppdrag som finns i det hjul som används till just detta område och som också finns inklistrad som länk i ppt:en.

Vill man inte använda sig av de extra utmaningar som lagts till är det bara att snurra ytterligare en gång. 

Judendomen


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Introduktion - finn femton fel
Introduktion - berätta och återberätta
Begrepp - gissa betydelsen
Judendomens historia - seriestripp/placera bilderna i rätt ordning
Levnadsregler, ritualer och heliga platser - fördjupningsarbete som ppt
Sammanfattning av religionen - tabell
Kooperativt lärande
Utskriftsmaterial

Lag och rätt


Planeringen innehåller:

Kunskapskrav
Viktiga begrepp - Gissa och kontrollera
Hemläxa?
Lagar vs regler
Kort genomgång - grundlagar
Hur stiftas en lag?
Övning - stifta en ny lag
Rangordna brott
Diskussionsfrågor
Övning - "domstolen"
Söka svar - rörelse
Bäst i test - från brott till straff
Dramaövning - rättegången (lånad från lektion.se)
Straffmyndig
Mänskliga rättigheter - finn fem fel
Pling plong pong - repetition

Spela ett bordsspel med temat SO


Upplägget är liknande som i svenskaspelet. Frågor och uppgifter. Normala och lite mindre normala 😉
I bilderna ser ni exempel på hur frågorna och uppgifterna kan se ut.
Utmärkt som repetition men fungerar så klart innan de jobbat med de olika områdena också.
Elrverna behöver tillgång till läroböcker och/eller något digitalt att söka information med för att kunna spela spelet.
Spelet behandlar:
Läsa instruktioner
Regler
Samhällskunskap
Historia
Geografi
Religion
Alfabetisk ordning
Rörelse
Yoga

Söka information.

15 sätt att jobba med begrepp


Inom SO-ämnena jobbar eleverna ofta med begrepp. Ett tag så tyckte jag att begreppsinlärningen blev enformig och jag tyckte det var svårt att motivera eleverna. Jag försökte sedan få varje SO-område att se lite annorlunda ut när det gällde just den delen.
Jag samlade ihop dem för att se hur många olika varianter som jag fått ihop. Det visade sig bli 15 olika.
De är plockade från 15 olika planeringar och i vissa är det tydligt vilken ämne de är plockade från, men övningarna kan göras om till vilka begrepp som helst.

1809 års regeringsform & unionstiden


Den sista av planeringarna i historia kommer här. 1809 års regeringsform och unionstiden.
Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Repetition av frihetstiden och gustavianska tiden - sant och falskt
Kopieringsmaterial
21 viktiga begrepp - klassuppgift
Årtalsutmaning - Wordwall
Förklara folkökningen - på fyra olika sätt
Kort genomgång - industrialiseringen
Fimbingo - emigrationen KL-style
GOTD - levnadsvillkor
Google-skills - historiebruk
Diskussionsfrågor- historiska källor
Finn rätt bilder - historiska källor
Repetition - pling-plong-pong
Tidslinje - fem olika spel (övningen kräver en specifik kortlek)
Temauppgift (fördjupning) - långa historiska linjer
Historiska personer - extrauppgift
Kooperativt lärande
Digitala verktyg
Powerpoint
Rörelse

Escape Room - de fem världsreligionerna

Om ni behöver något för att repetera de fem världsreligionerna, så finns nu ett Escspe Room på pleasureablelearning.se att hämta.

Viktigt är att ladda hem facit också, då jag använt mig av Wordwall. Eleverna uppvisar då ett korrekt resultat för att få en kod som gör att de kommer vidare.
Mina elever gör rummen med din axelkompis.
Rummen innehåller:
Bildledtrådar
Sortera heliga skrifter, heliga byggnader och så vidare
Para ihop heliga platser med symbol
Utbredning
Hitta levnadsreglerna
Korsord - blandade frågor
Para ihop högtid med bild
Para ihop begrepp med förklaring
Fira med dans eller high five


https://sites.google.com/view/defemvarldsreligionerna/startsida


Samhällskunskap - privatekonomi


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Fråga, svara, vinn - öva begrepp - KL
Diskussionsfrågor
Levnadsstandard - rangordna
Levnadsstandard - skillnader och likheter
Välja levnadsstandard
Utlottat yrke - klarar inkomsten den levnadsstandard du valt?
Räkna ut skatt
Räckte pengarna? - ändra i budgeten
Jämför budgeten
Kort genomgång
"Lyxfällan"
Budgettavla
Banklånet (bra samtalsövning)
Låneansökan
Kooperativt lärande
Varierat lärande
Viss dramatisering
En egen ppt med länkar och andra tillbehör till planeringen. Till exempel de olika valen när eleverna jobbar med levnadsstandard.

Frihetstiden & gustavianska tiden


Här finner du en uppdaterad planering om frihetstiden och den gustavianska tiden.
Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Repetition av stormaktstiden (pling-plong)
12 viktiga begrepp - Wordwall
Repetition av begreppen - stafetten
Makten - kort genomgång
Pest eller kolera
Hattar och mössor - film - de tio orden
Gustav III - dramatisering på fyra olika sätt.
Samla fakta - film med rörelse
Jordbruket - Draknästet
Historiebruk - lärarlögner
Repetition - hela området - klass-Kahoot
Spela klass-Kahooten
Gemensam sammanfattning - tankekarta.
Kooperativt lärande
Digitala verktyg
Dramatisering
Wordwall
Plocka delar eller använda hela som den är.

Häxprocessen


En planering om häxprocessen. Eftersom det radioprogrammet som finns med är riktad till vuxna fast på lätt svenska, passar planeringen bäst till årskurs 6. Radioprogrammet är 20 minuter långt.
Planeringen innehåller:
Brainstorming av förkunskaper (tankekarta)
Läsning med rörelse och djurläten
Diskussionsfrågor
Radiobingo med tvist
Efter radiobingo - eventuell rörelse
Ping-pong-utmaning - repetition
Kooperativt lärande
Rörelse
Varierat
Lustfyllt (förhoppningsvis)

Stormaktstiden


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Kort repetition av äldre vasatid
Övning - sökläsning
Viktiga begrepp
Kort genomgång - Gustav II Adolf
Historiepodd - historiska händelser
Poddradio med rörelse
Karusellen - KL
Fimbingo med byte - drottning Kristina
Tidslinje
Ytter och innercirkel - KL
Minnesövning - tidslinje
Gemensam faktatext
Finn femton fel - levnadsvillkor
Knyckla och kasta med rörelse - KL
Kahoot
Digitala verktyg
Kooperativt lärande
Enskilt arbete
Pararbete
Grupparbete
En varierad planering med rörelse (så viktigt i dessa tider) samt en del kooperativa övningar.

Privatekonomi


En uppdaterad och mer genomarbetad version av området privatekonomi kommer här.

Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Fråga, svara, vinn (KL)
Diskussionsfrågor
Rangordna utgiftsposter (KL)
Välj levnadsstandard
Räkna ut skatt utefter olika
löner/yrken
Räcker pengarna?
Ny budget?
Kort genomgång
"Lyxfällan"
Banklånet
Enskilt arbete
Kooperativt lärande 

Ena nedladdningsbara filen är själva planeringen. Den andra är utskriftsmaterial och länkar som hör till.

VikingatidenHär kommer en full planering om vikingatiden.

Planeringen innehåller bland annat:

Centralt innehåll
Kunskapskrav
Förkunskapsövning KL
Historiska källor
Alias - begrepp
Finn femton fel
Rappakalja-inspirerad skrivuppgift
Kort genomgång
Bäst i test
Filmbingo
Jeopardy
Escape Room
Kooperativt lärande
Enskilt arbete
Digitala verktyg

Jag har inte lagt till något material i Powerpointen kopplat till övningsboken. Jag tänker att jag använder den kontinuerligt efter uppgifter där innehållet matchar det områden vi nyss behandlat, och/eller när de väntar in varandra (i vissa övningar blir eleverna klar olika fort).

Upplägget är baserat på Historia från Capensis, men de allra flesta uppgifter går så klart att använda till vilket läromedel som helst..

Den ena nedladdningsbara filen innehåller planeringen, och den andra alla länkar och material som går att skriva ut.


Escape The Age of Vasa

 


Escape room - vikingatiden


Utseendemässigt, är detta Escape Room inte så snyggt, men jag tycker att det uppfyller sitt syfte. Ett lite roligare sätt att repetera området om vikingatiden. 

Glöm inte att ta hem facit!

https://sites.google.com/view/njfsvikingatiden/startsida
Tillbehör till många av mina planeringar