Information om upplägget till planeringarna

Jag upptäckte kooperativt lärande för ca 5 år sedan. Det blev startskottet på ett lite nytt och annorlunda sätt att lägga upp planeringar på. De bilderna nedan visar vad planeringarna oftast innehåller och dess förklaringar.

Jag gör fulla planeringar där allt är samlat. Lätt att dela till frånvarande elever eller till vikarier. Tydligt för elever som behöver struktur. Ofta bilder som stöd.

Det finns i stort sätt alltid ett inslag av rörelse i planeringarna. Detta för att öka koncentrationsförmågan, kreativiteten och minnet hos eleverna. Extra viktigt för de elever som har väldigt svårt att sitta stilla. 

Att variera mycket mellan enskilt arbete, jobba i par och att jobba i grupp. Använda digitala verktyg, läroböcker, film och radio. Detta för att någon form ska kunna passa alla. 

Repetition på lekfulla sätt, så att kunskapen lättare befästs. Vikten av repetition får eleverna känna till då vi jobbar med studieteknik. 

Mycket lek och galenskap för att eleverna lättare ska minnas det vi jobbat med, de upplever skolan som rolig och därmed kan man se en högre närvaro bland eleverna.

Vi jobbar med kooperativt lärande, då det är ett effektivt inlärningssätt. Både de starka och de mindre starka eleverna gynnas av det arbetssättet. Att lära ut något gör att kunskapen befästs lättare och de som behöver hjälp, får väldigt mycket hjälp. Samtidigt som vi övar viktiga samarbetsförmågor. Detta är också ett väldigt varierat sätt att lära på. Det finns massor av olika struktur för olika ändamål. 

Många av uppgifterna kräver inget särskilt läromedel. Läromedel är en stor utgift för skolor och alla skolor har inte råd att köpa in material. Till många av planeringarna krävs inget läromedel alls.