Sommaren före sexan - värdegrundsarbete

Här kommer ett tips till er som tänker starta med ett värdegrundsarbete. Planeringen är baserad på 8 avsnitt av UR,s serien Sommaren före sexan. 

Serien tar upp allt från grupptryck till svek till att be om ursäkt och mycket mycket mer. 

Till varje avsnitt finns diskussionsfrågor samt en övning med någon typ av koppling till avsnittet som vi sett.

Stationsarbete - svenska

Här är en planering där eleverna jobbar med fem olika stationer. De får x minuter (det som passar klassen och längden på lektionen) på sig på varje station, innan de byter till nästa.
Stationerna behandlar:
Att läsa + läsförståelse
Rörelse
Svensk grammatik - blandade övningar på Wordwall
Att skriva - för hand och på dator
Stava och ordförståelse


Eleverna behöver också samarbeta med varandra och använda varandras styrkor.
Det finns utskriftsmaterial till alla delar. Det enda som inte finns är en "börja" till skrivuppgiften som utförs på dator.


Texterna till läsuppgiften finns att ladda hem på samma ställe som denna PowerPoint. Där hittar du också facit till faktafelen.
Ladda hem och ändra så det passar dig och dina elever.

Vanliga misstag i text - kooperativa övningar

I denna planering så hittar du övningar till de vanligaste misstagen hittade i elevtexter. Det handlar bland annat om punkt och stor bokstav på rätt ställen, särskrivning, stavning och användandet av de och dem. 

Ladda hem och ändra om så det passar dig och dina elever. 

Mikropauser - som ökar effektiviteten

Här är tips på hur du kan öka elevernas effektivitet i under mindre roliga uppgifter på lektionerna. Regler och underlaget till mikropauserna hittar du i PowerPointen som du finns här nedan att ladda hem. 

Läsförståelse med rutnätsuppdrag

Öka elevernas dopaminflöde under läsförståelseuppgifterna. Denna planering innehåller för tillfället två texter (häxprocessen och Cristo Redentor). Till texterna finns läsförståelsefrågor. I dessa får eleverna göra två val (A, B eller C och 1, 2 eller 3). När de gjort klart uppgifterna kan de läsa om deras nästa uppgift i ett rutnät. Jag har gjort två varianter av dessa. Vill du göra dina egna anpassade efter just dina elever, så kan du enkelt och gratis göra det i Canva.

Annorlunda typ av repetition - bingo-style

Repetera olika ämnen på ett annorlunda sätt. Ge eleverna en bingobricka i svenska, so, rörelse/idrott eller en större bingobricka där alla möjliga ämnen finns representerade.

Tanken med uppgiften är att de gör dem i par eller i grupp. De behöver samarbeta och lägga upp en plan på hur de ska lägga upp arbetet.

Bingobrickorna finns som länkar på Powerpointen som går att ladda hem här bredvid.

Nordiska språk

Här är en varierad planering om de nordiska språken. Ladda hem, lägg till och ändra så det passar dig och dina elever. 


Läsförståelse med val

Här är tre texter med so-anknytning. Till varje text finns ett läsförståelsematerial. För att öka det lustfyllda läsandet så finns en del småtokiga uppgifter samt att det i varje text gör tre val. I slutet av varje text får de veta vad deras val betyder. Denna uppgift fungerar som bäst om de inte läser sista uppgiften för tidigt, utan att de gör alla uppgifter i rätt ordning. 

Texterna handlar om Karl XII, Siddharta Gautama och Påskön. 

Boggle med tema

Öva samarbete, stavning och ordförståelse på ett lustfyllt sätt.  Eleverna kan antingen jobba i par eller i grupp. De söker så många ord  som möjligt på en bestämd tid. Därefter jämför de orden med ett annat par eller grupp. Varje ord som de är ensamma om får de poäng för. Och varje bokstav i de unika orden är en poäng. Ju längre ord desto fler poäng. Just i dessa boggle-spelplaner gömmer sig ett tema. Tre ord med ett särskilt tema. Hittar de alla tre får de tio extra poäng. 

Denna övning passar extra bra under de längre lektionerna eller om det finns 10-15 minuter över. Detta är en av mina elevers favoritövningar.

De teman som finns är bland annat: frukter, yrken, fordon, färger, maträtter, blommor, sporter, djur, julen, dagar och möbler

Den märkliga Sverigeresan - ett skrivprojekt

Här är ett skrivprojekt som passar extra bra i samband med So-ämnet geografi, alternativt använda det som repetition. Skrivprojektet innehåller åtta kapitel. Till varje kapitel finns en story med tillhörande hjälpfrågor. Detta som hjälp för de elever som har svårt att hitta på själva, samtidigt som det mesta av storyn kommer att vara deras egna idéer. 

I skrivprojektet kommer de besöka sju olika landskap. Skrivprojektet avslutas med ett praktiskt arbete med att skapa en reklamaffisch med hjälp av de platser som de tidigare besökt.

Då det ska vara enkelt att redigera texten, så skriver eleverna på dator, men jag har lagt in två kortare uppgifter som skrivs för hand (då det också är väldigt viktigt). Genom att de skriver på dator, så har jag lagt in hemliga uppdrag. Detta är en favorit hos mina elever. Jag skickar ut lite olika uppdrag i kommentarerna i det dokument som de skriver i. Detta ökar dopaminnivån och eleverna upplever skrivandet som lustfyllt.

Att skriva för hand

Jag har nyligen fått upp ögonen för hur viktigt det är att eleverna skriver för hand. Jag har länge haft längre skrivprojekt där de alltid skriver på dator då de enklare ska kunna redigera i sin text. Därför har jag gjort en planering med 13 olika övningar med varierade texttyper som eleverna skriver för hand. Det går naturligtvis att göra alla dessa övningar på dator om det är så att dina elever redan skriver väldigt mycket för hand.

Året som gått - en udda frågesport

Starta 2023 med att summera året som gått med en udda frågesport. På en fråga finns svaret ännu inte nedskrivet. Detta för att fotbolls-VM inte var klart då frågesporten skapades.

Eleverna jobbar i grupp. Bakom varje nummer gömmer sig en utmaning, en fråga eller en fråga tillsammans med en utmaning.

De utmanas i blandade ämnen men framförallt kunskaper om händelser under år 2022.

Ladda hem och ändra så att frågorna passar dig och dina elever.

Formellt och informellt språk

Här är en planering som handla om formellt och informellt språk. Den tar upp skillnaderna och när det kan vara bra att använda de olika varianterna.

Planeringen innehåller också två övningar som kan bli mycket roliga att båda göra och att redovisa. Planeringen passar bäst för åk 5-6.

Det finns en länk för utskrift till de både övningarna om det skulle behövas.

Gruppstärkande övning -för elever OCH kollegor

Använd materialet som en gruppstärkande övning. Det finns en version för eleverna och en version för dig och dina kollegor. Alla fr var sin roll som de ska försöka spela under en förbestämd tid. I slutet ska man försöka lista ut vem som hade vilken roll. Det finns 36 olika roller att välja mellan. 

Det finns "enklare" roller för de som inte är så förtjust i att spela teater. 

Det utlovas många skratt :)

Läsförståelse - finn tre fel

En roligare form av läsförståelse där eleverna läser en text för att sedan lokalisera tre fakta i texten som är felaktiga. Därefter jobbar de med läsförståelsefrågor och blandade uppgifter (mini breaks). 

Eleverna upplever läsförståelse som mer lustfylld och enklare att göra när det finns en uppgift gömd i texten samt att frågorna blandas med korta pauser men småroliga uppdrag.

Det finns två olika typer av svarpapper. Ett som ligger efter texten i Word-dokumentet och ett som är gjort i Canva.


Tema Robinson

Lägg in ett par övningar om dagen under en Robinson-vecka (som ett roligt tema), eller använd materialet på en uppstartsdag eller till en terminsavslutning. 

Materialet innehåller nio olika utmaningar som är anpassade för mellanstadiet.

 Det finns alltså utmaningar att plocka in på blanda annat lektioner i svenska, matte och i engelska.

Eleverna jobbar alltid i grupp. Lägg till och ta bort så att det passar just din klass. Plocka de utmaningar som passar just dina elever. De utmanas bland annat i samarbete, minne, matte/problemlösning, geografi, styrka, balans, svenska och engelska.

Alla uppdrag finns att skriva ut, så ett dokument kan rullas och knytas ihop Robinson-style. Länk till robinsonbrev för utskrift.

https://www.canva.com/design/DAFSyfyf2yE/PMCHPv3PGECihhuUevkbbg/view?utm_content=DAFSyfyf2yE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

Alfabetisk ordning - lekar och utmaningar

Här är en planering som är till för att repetera alfabetisk ordning, samtidigt som utmaningarna berör andra ämnen. Lite två flugor i en smäll. Övningarna innehåller kooperativa moment, rörelse och lite galenskap.

Planeringen innehåller:

Två sätt att skriva alfabetet, förklaring på hur man ska tänka när man ordnar efter alfabetisk ordning, prata i alfabetisk ordning (mycket rolig övning som leder till mycket skratt). 

Därefter finns utmaningar där eleverna nuddar vid ämnen/teman som engelska, ordklasser och geografi.

Blandad digital frågesport

Jag har provat en ny sida där man kan göra digitala frågesporter. Den är en så länge ny för mig och jag provar mig fram. Det finns många variationer på Quizalize sida. Jag har inte hunnit prova alla än. 

Hittills så har jag gjort tre olika frågesporter där det de möter sant eller falskt, flervalsfrågor och där eleverna ska skriva ned det korrekta svaret. Stavningen är viktigt på de frågorna för att inte få fel. 

Frågesporten går att använda som repetition eller för att kolla av vad eleverna kan och vad man kanske behöver jobba mer med. Denna sida går att koppla till Google Classroom.

I denna powerpoint finns länkar till (just nu) tre olika ämnen, svenska, medeltiden och de fem världsreligionerna.

Julkalender - bäst i test-style

Här är en julkalender där varje lucka är ett mindre bäst i test-uppdrag. Jag har skrivit så att läraren själv får avgöra hur lång tid som behövs och hur lång tid eleverna kan få för varje test. Därför står inga bestämda tidsangivelser i testen. Varje lucka som infaller på en helgdag är "bara" en gåta. Den kan man välja att göra med klassen eller hoppa över den helt, beroende på hur mycket tids som finns. 

Du behöver heller inte använda kalendern som en julkalender utan bara plocka passande test för en avslutningsdag eller dylikt. Testen är skrivna så att eleverna gör dem i grupper. De får alltid poäng för utfört uppdrag. De kan också få bonuspoäng på olika sätt.

Grupputmaningar i svenska 

Här är en planering där du på ett lekfullt sätt kan öva och kolla av elevernas kunskaper när det gäller:

Sätta ut skiljetecken och stor bokstav på rätt ställen. Att följa muntliga och skriftliga instruktioner. Att stava och att skriva text med röd tråd. De får också visa att de kan de tre största ordklasserna.

Ladda hem, ta bort och ändra så att den passar dig och dina elever.

Datorkunskap

I uppstartsdagarna jobbar årskurs 4 med datorkunskap. Detta för att förbereda dem inför kommande uppgifter under mellanstadiet.

En av uppgifterna är att de ska korrigera och rätta i en "fultext". Den texten har jag tyvärr inte kvar. Men den går snabbt att skapa om man skulle vilja göra den uppgiften.

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Vad minns ni? - repetition
Skriva CV
Skriva personligt brev
Tips till arbetsintervjun
Arbetsintervju - samtalet
Tvärtemotsamtal - tala, kommentera och fråga
Utskriftsmaterial - T, K och ?-kort
Utvärdering 

Samtala - åk 6

Mina elever har tyckt att samtalsvarianten med arbetsintervjun har varit väldigt rolig och nyttig. Bra övning inför vuxenlivet. Den första verkliga arbetsintervjun kanske inte känns lika nervös, när de redan vet lite om hur det kan gå till.


Korten med T, K och ? har hjälpt till att minnas vilka delar de behöver tänka på under samtalsdelen av nationella proven.Udda tipsrunda - halloween

Denna udda tipsrunda är kopplade till läsförståelsetexten som också finns här nedan. Både läsförståelsefrågorna, instruktionerna och tipsrundan är i sann halloweenanda. 

Läsbingo i klassrummet 

Här är ett tips på hur du kan göra den dagliga läsningen mer lustfylld.  Låt eleverna själva komma med tips för att fylla en bingobricka med innehållsord. Eller så provar ni med en redan skapad bingobricka. Fem färdiga och en tom bingobricka finns i denna PowerPoint. 

Eleverna läser tyst i x antal minuter. Läser de något av orden så smyger de fram till läraren och visar. Är det korrekt så kryssar man ordet. Men, läraren läser också och läser hon något av orden som är kryssade, så får hen ta bort krysset.

Får eleverna en full bingorad så vinner de över läraren. Övningen är mycket uppskattad i mina klasser.

https://payhip.com/b/1zGaT

Texterna handlar om:

Titanic, Alcatraz, de fyra personlighetsfärgerna, mikrouttryck, Gunde Svan, månlandningen, Harry Potter, Titanic, Lionel Messi och The Beatles

Roligare läsförståelse - 10 olika texter

Nu finns en korrekt version av texterna. Ni som köpt av mig får gärna höra av er till mig med en mailadress, så jag kan skicka den till er. Du kan få den som Word-dokument om du hellre vill det.

Ni som inte köpt den, men vill använda dig av texterna kan klicka på länken här bredvid. 

Materialet innehåller 10 olika texter. Till varje text finns tillhörande läsförståelsefrågor och instruktioner. Mina elever tycker plötsligt att det är roligt med läsförståelse, när de får jobba med det på detta vis. Jag har dessutom försökt skriva texter som eleverna ska tycka är intressant och elevnära. 

Det är första gången som jag lägger upp ett material som kostar några kronor. Dessa 40 sidor i PDF-format kostar 35 kr. Detta för att kunna finansiera driften av hemsidan och för att kunna öka utrymmet för all datatrafik. Allt annat på hemsidan är fortfarande gratis. 

För att köpa detta material så klickar du på länken till vänster. 

Roligare läsförståelse - halloween

Jobba med läsförståelse på ett roligare sätt. Just denna text handlar om halloween. Till texten finns läsförståelsefrågor blandat med något udda och (faktiskt) vissa vettiga instruktioner. Eleverna får träna på att tolka frågor och instruktioner själva och får därför inte fråga mig om något om dem. De får därför gärna fråga vad ord betyder och annat som handlar om att förstå själva texten. 

Texten passar mellanstadiet och kanske främst åk 5-6.

Ladda hem, plocka bort och lägg till så att uppgiften passar dig och dina elever.   

Boggle - leka med ord 

Lek med ord i klassrummet. Detta passar från låg- till högstadiet. Det finns bokstäver i ett rutmönster (5x5) som eleverna ska försöka göra så många ord av som möjligt. Det finns två varianter att spela. I PowerPointen finns regler för båda varianterna samt fem färdiga spelplaner. Bland alla bokstäver gömmer sig alltid ett riktigt långt ord på 17-25 bokstäver. Hittar en grupp/axelpar de ordet har de vunnit direkt.

Denna lek fungerar lika bra på engelska.

Stavningsutmaning

Detta brain break passar till ett längre arbetspass.
X antal mindre lappar med ord (rättstavade och felstavade) sätts upp på lite olika lämpliga och kluriga platser utanför klassrummet.


En grupp/axelpar i taget får smyga ut och leta felstavade ord. De skriver på ett papper vilka felstavade ord de hittat. De har också möjlighet att prova skriva de felstavade orden korrekt.
Hur lång tid de har på sig beror lite på hur många ord som jag valt att placera ut.


I slutet av lektionen får de titta på varandras resultat, de får korrigera sitt eget och därefter är det valfritt att satsa 10 upphopp om de tror att de har alla rätt.
Jag gillar brain breaks som samtidigt övar eller repeterar andra moment.


Denna minipaus går att använda för att repetera regenter, ordklasser begrepp som tillhör en viss religion och mycket mer. 

Läsprojekt - Rum 213

Här är ett uppdaterat läsprojekt till boken Rum 213.
Denna version är anpassad för åk 5-6.
Det kommer dyka upp en alternativ version som är anpassad för åk 4. Den är dock inte riktigt klar än.
Tanken är att hitta på lite varierade och lustfyllda sätt att läsa. Därefter finns läsförståelseuppgifter, diskussionsuppgifter och någon udda uppgift kopplade till de kapitel som eleverna läst.


Vill man går det även att skicka hemliga uppdrag till eleverna. Det är en favorit hos mina klasser. Jag skickar i kommentarerna ett uppdrag. Eleven väljer om de vill utföra uppdraget eller inte.


Plocka bort, lägg till och ändra så som blir bäst för dig och dina undervisningsgrupper.

För att öva på läsförståelse på ett mer lustfyllt sätt, skriver jag läsförståelsefrågor till texter med en blandning av smågalna instruktioner. På så vis tycker inte eleverna att själva läsförståelsen känns så jobbig, samtidigt som de över på att följa skrivna instruktioner.

Följa skriftliga instruktioner

Behövs en paus i en längre lektion, eller blev det ca 15-20 minuter över? Då kan denna övning passa

.
Eleverna får ett papper var. På papperet finns olika typer av instruktioner. Tanken är att de ska läsa uppgifterna noga, tolka dem och utföra dem. Det är ingen tävling i att läsa uppgifterna snabbt.
De har ingen möjlighet att fråga mig om vad som menas, utan jag vill att de tolkar helt själva.


Uppgifterna är en salig blandning av svenska, rörelse och en hel del galenskap. Det är väldigt intressant att se hur de väljer att lösa varje del. Man kan få se flera olika tolkningar av samma uppgift.
Varje papper har också en kortare variant. En del elever kan få lite panik med ett papper fyllt med instruktioner, så därför finns en kortare variant.
Ladda hem, ta bort och lägg till så det passar dig och dina elever.

Att skapa lustfyllda lektioner

Det finns de lektioner som eleverna inte direkt jublar åt när man presenterar dem. Denna typ av lektion går även de att få lustfyllda. Ibland lägger jag in ett hjul som jag kallar "från och med nu". Hjulet är inspirerat från David Sundins spel med samma namn. Eleverna börjar arbeta och efter x minuter snurrar vi på hjulet. En regel läggs till. De fortsätter att arbeta och efter x minuter till läggs nästa regel på. Bryter man mot en regel gör eleven två upphopp (alltid bra med extra rörelse i klassrummet). 

Eleverna upplever att de jobbar mot korta mål (arbetet känns inte lika tungt). De hinner med mer arbete, då många av reglerna hamnar vid när de ska vända blad. Regeln fungerar som en morot. De suckar inte längre när denna typen av lektioner presenteras. Många tycker till och med att det ska bli roligt. ◦Detta handlar om att "lura hjärnan". Att skapa ett moment som gör att dopaminet kommer igång. Hjärnan upplever då att den har gjort något lustfyllt. Mer om detta kan du läsa i Anders Hansens böcker. Läs särskilt om experimentet med råttorna. All rörelse är bra rörelse. Jag gör bara detta med de klasser som jag vet klarar av det.  

Det utlovas mycket skratt.

https://sites.google.com/view/ordklasserrepetition/startsida 


Escape room - ordklasser

Detta är ett escape room på sex rum. Alla rummen har kopplingar till de 9 ordklasserna. Roligt och bra som repetition.

Leka med läsning - 25 tips

Det finns flera saker som ska klaffa för att skapa läslust, så som rätt bokval och så vidare. Men bland kanske inte själva läsningen är det viktiga i en lässtund, utan att se till att göra läsningen lekfull. Att öka flödet av dopamin vilket får hjärnan att uppleva stunden som lustfylld. Allt detta går att läsa i Anders Hansens "Skärmhjärnan".

När du lär sig simma, leker du dig fram till vattenvana, vilket gör det lättare att lära sig simma. Jag tänker lika med läsningen. Att först leka sig till läsvana, för att sedan utveckla läsandet till högre nivåer.

Alla elever behöver inte detta, då vissa faktiskt tycker om att läsa. Dessa elever som hellre vill läsa ostört, kan alltid välja att göra det. Men av min erfarenhet, vill även mina vana läsare alltid vara med. Läsningen är dessutom ett utomordentligt tillfälle att repetera bland annat ordklasser och mycket annat som tillhör språkläran. Och den dagliga läsningen går att variera till oändlighet.


Högläsningsprojekt - Skurkarnas skurk

Här är ett högläsningsprojekt av boken Skurkarnas skurk, skriven av I Just Want To Be Cool-gänget. Jag har haft min årskurs 4 i åtanke när jag skapade projektet, men jag tror att boken skulle passa lika bra i en årskurs 3. Det är många svåra ord i boken, som eleverna jobbar med. Det går att byta ut orden till mer elevnära sådana om man vill. 

I övrigt jobbar eleverna med hörförståelse och därefter blandade uppgifter som har någon koppling till kapitlet de nyss lyssnat på. 

Planeringen innehåller bland annat:

Substantiv, verb, adjektiv, rim, synonymer, Wordwall-uppgifter, rörelse, bildanalys, bokrecension, författarporträtt, kopieringmaterial och mycket mer. 

Studieteknik - att söka svar

I årskurs fyra går vi igenom hur eleverna kan leta svar i böcker. Planeringen innehåller tips och övningar. Jag gör en snabbare repetition med årskurs fem och därför finns även en utmaning för femmorna med i planeringen. 

Wordwall - QR-koder 

Öva på olika delar i svenska med hjälp av Wordwall. För att eleverna ska enkelt kunna ta del av dem så använder jag ofta QR-koder. Två av bilderna kan du hämta här. Med dessa kan de öva alfabetet, vokaler, författare från Norden med mera. Du hittar fler övningar i både svenska och SO om du söker på Ulrica Olsson på Wordwall. 

Källkritik 

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Diskussionsfrågor
Kort genomgång - att tänka på
Uppgift - analysera webbsidor
Utmaning - repetition
Uppgift - fake news
Söka information på Internet
Film-bingo
Rörelse
Kooperativt lärande
Digitala verktyg

Radioteater - med utmaning

En planering där eleverna skriver ett manus till en radioteater. Passar utmärkt att använda sig av i valfritt SO-ämne. Det finns en utmaning, där eleverna ska försöka få in någon typ av smygreklam. Det finns fem tips till varje ämne, perfekt för att dela ut olika till sina grupper. 

Att söka information - the Royal-edition

Här är en lekfull övning i att söka information. Ena delen handlar om att söka information i böcker och i den andra används internet som verktyg.
Det finns en länk till ett hjul från Wordwall som bestämmer vilka i varje grupp som söker informationen till varje fråga.
Jag har valt att ställa frågor med en historisk och kunglig anknytning. Men självklart så fungerar vilka typer av frågor som helst.
Planeringen finns att ladda hem från pleasureablelearning.se Ändra, plocka bort och lägg till så som det passar dig och dina undervisningsgrupper. 

De stora skiljetecknen

Planeringen om de stora skiljetecken har fått sig ett lyft och några tillägg.
Den innehåller förklaringar och övningar som handlar om punkt, frågetecken, utropstecken och komma.


Märklig sommarlovsbingo

Min klass kommer att få en utmaning över sommaren. Det är en märklig sommarlovsbingo. De har möjlighet att samla poäng till sin framtida basgrupp, den grupp som de får när de kommer tillbaka från sommarlovet. 

I bingot finns också ett gemensamt mål för hela klassen.
Eftersom det är så viktigt att hålla i läsningen under längre lov så har det då klart smugit sig in några utmaningar som har med läsning att göra.
På baksidan av papperet finns utrymme för att skriva om de utmaningar som eleverna gjort.
Denna version är skapad i Canva. 

Den är anpassad efter en åk 4. 

Jag såg att länken först var otillgänglig. Det ska vara åtgärdat nu.Knyckla & kasta -svenska åk 4

Knyckla och kasta är en av de roligaste kooperativa strukturerna enligt mina elever.


De jobbar i grupper. En i varje grupp börjar att skriva, men hela gruppen hjälper till med svaret.
Har gruppen skrivit ett korrekt svar, så får den som skrev knyckla ihop papperet och kasta i sopkorgen från bestämd plats. Vill man inte kasta får någon annan ur gruppen göra det.


På vissa frågor är det bara en grupp som får knyckla och kasta.
Frågorna är baserade på innehållet ur Komplett från NA. 

Knyckla & Kasta - svenska åk 6

Knyckla och kasta är en av de roligaste kooperativa strukturerna enligt mina elever.


De jobbar i grupper. En i varje grupp börjar att skriva, men hela gruppen hjälper till med svaret.
Har gruppen skrivit ett korrekt svar, så får den som skrev knyckla ihop papperet och kasta i sopkorgen från bestämd plats. Vill man inte kasta får någon annan ur gruppen göra det.


På vissa frågor är det bara en grupp som får knyckla och kasta.
Frågorna är baserade på innehållet ur Komplett från NA.  

Skärmhjärnan - ett läsprojekt

Då vi köpt in en klassuppsättning av Skärmhjärnan, så har jag gjort om hörförståelseprojektet till ett läsförståelseprojekt.


De läser ibland enskilt, ibland i par och ibland i grupp. Till varje kapitel finns blandade uppgifter till själva läsningen, läsförståelsefrågor och en uppgift kopplad till kapitlet som de nyss läst.


Skratt utlovas samtidigt som eleverna läser något som de verkligen har nytta av 

Här är ett skrivprojekt på 6 kapitel med sagotema. Till varje kapitel finns hjälpfrågor.
För de elever som har lite svårt att hitta på en story själva, så finns hjälp för dem i fyra av kapitlen. Vill man hellre bestämma allt själv, så finns det en lösning för det med.
Då mina elever efterfrågar hemliga uppdrag till skrivprojekten, så finns det nya sådana även i detta skrivprojekt. För de elever som tycker att det kan vara jobbigt att sitta länge och skriva, så brukar dessa hemliga uppdrag hjälpa.
Eleverna kan även skriva tillsammans två och två med detta skrivprojekt 

Sagan om den magiska... - ett skrivprojekt

Planeringen innehåller:
Mål och syfte
"Sagoregler" - kort genomgång
Inför skrivprojektet
Hemliga uppdrag × 27
Kapitel 1 - Det var en gång...
Klassiska sagofigurer - huvudpersonen
Hjälpfrågor
Kapitel 2 - den magiska saken
Magiska saker
Hjälpfrågor
Reflektionspaus 1 - läsa igenom och korrigera
Kapitel 3 - den mörka sidan
Skurkar
Hjälpfrågor
Kapitel 4 - mötet mellan ont och gott
Hjälpfrågor
Reflektionspaus 2 - läsa igenom och korrigera
Kapitel 5 - räddaren
Räddare
Hjälpfrågor
Kapitel 6 - det lyckliga slutet
Hjälpfrågor
Reflektionspaus 3 (om det behövs)
Efterarbete - egen redigering
Framsidan
Sagoförfattarutmaningen - om det finns tid över.

Brain breaks

Här kommer tips på hur man kan använda mini-brain-breaks i de lite längre arbetspassen.


En del elever tycker att det är svårt att koncentrera sig under de längre arbetspassen och fastnar ofta på uppgifter. Med aktivitetshjulet får de längre lektioner att kännas kortare och mer lustfyllda. Oftast jobbar dessutom eleverna mer effektivt. Det kan kännas lättare att arbeta när de har kortare mål framför sig hela tiden.

https://wordwall.net/sv/resource/31803852


Nu kan eleverna få klura på deckargåtor och diskutera sig fram till rimliga förklaringar. De har helt enkelt chansen till att få vara detektiver för en stund.
I den här planeringen så jobbar eleverna med svårstavade ord, ordförståelse, ordklasser och hörförståelse samtidigt som eleverna får ta del av en riktigt klassisk bokkaraktär.
Boken "Sherlock Holmes", som är anpassad för barn och ungdomar, innehåller tre olika mysterier där eleverna kan få möjligheten att vara med och lösa fallen.
Dela upp läsningen på två tillfällen eller läs allt i vid samma tillfälle. 

Läsa klassiker - Sherlock Holmes

Planeringen innehåller
Centralt innehåll
Författarporträtt - Sir Arthur Conan Doyle
Karaktären - Sherlock Holmes
Tre mysterier - hur går det till?
Det spräckliga bandet - ordförståelse
Det spräckliga bandet - hörförståelse
Det spräckliga bandet - lös mysteriet
De rödhårigas förening - svårstavade ord
De rödhårigas förening - hörförståelse
De rödhårigas förening - lös mysteriet
Hur gick stavningen
En skandal i Böhmen - ordklassutmaning
En skandal i Böhmen - hörförståelse
Sammanfattning av klassiska karaktären Sherlock Holmes

Superhjälten - ett skrivprojekt

Skrivprojektet "Superhjälten" har fått sig ett lyft.
Projektet innehåller 8 kapitel. Alla kapitlen har olika fokus skrivmässigt. Alla kapitel har hjälpfrågor.


Då eleverna sitter och skriver en längre stund brukar jag skicka ut hemliga uppdrag i kommentarerna i deras Word-dokument. De väljer själva om de vill göra uppdraget eller inte. Lyckas uppdraget så får basgruppen ett poäng. Dessa uppdrag brukar vara efterfrågade. De tycker alltid att jag skickar ut för få.
Skrivprojektet har fått en avslutningsuppgift. De får en utmaning av superhjältekaraktär som de ska göra så fort de kan (sista sliden) Den elev som blir snabbast, blir kallad för ett eget valt superhjältenamn i en hel vecka.


Skrivprojektet tar bland annat upp att skriva nyhetsartikel, dialog, koppla bild med text, kamratrespons, redigering, skriva beskrivande, följa beskrivning och mycket mer.

Beskrivande text

I planeringen om beskrivande text har jag valt att göra vissa kopplingar till so-ämnet historia (lite två flugor i en smäll).

Ändra i Powerpointen så som det passar dig och dina undervisningsgrupper.
Planeringen innehåller
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Vad är en beskrivande text?
Exempel på en beskrivande text
Övnining - beskrivningar (med andra ord)
Födelsedagstårtan - del 1
Födelsedagstårtan - del 2
Skriva en faktatext - historisk person (KL)
Läs en faktatext - hitta felen
Beskriv den kända personen
Skriv en faktatext - historisk händelse (enskilt)
Tidslinje - placera de historisk händelserna på tidslinjen
Kort repetition

Återberättande text

Ladda hem och plocka de delar som passar dig och dina undervisningsgrupper.
Planeringen innehåller
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Vad är en återberättande text?
Övning - tidsord - KL
Improviserat berättande och återberättande
Brev eller nyhetsartikel - historiska händelser
Instruktioner till nyhetsartikeln
Instruktioner till brevet
Kamratrespons
Dagboken - skriv en sida ur en känd persons dagbok
Historieboken - vad hände 2022?
Kort repetition

Argumenterande text

Här är en planering som handlar om argumenterande text. Den är riktad till årskurs 5 och 6.
Planeringen innehåller både genomgång av vad argumenterande text är och hur man ska tänka när du skriver en. Därefter följer sex varierande och lite galna övningar.

Ladda hem, ta bort och lägg till så att det passar dig.
Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Vad är en argumenterande text?
Ett exempel på argumenterande text - börja blinka!
Övning 1 - övertyga din lärare
Övning 2 - parkeringsboten
Övning 3 - stipendiet
Övning 4 - brottet
Övning 5 - jobbet
Övning 6 - Draknästet
Sammanfattning

SOenska - Kristian II

Jag gillar när det går att blanda svenska och olika So-ämnen. Jag upplever det som att kunskaperna i till exempel historia befästs lättare när dessa ämnen integreras.
Här är en sådan uppgift som med fördel kan användas inför området om vasatiden, alternativt ett tag efter, som repetition.
Eleverna jobbar med bland annat problemlösning/samarbete, ordklasser, hörförståelse och att skriva sammanfattande text. Mina elever brukar uppskatta de lite lekfulla delarna i mina planeringar, men de delarna går lätt att ta bort om de inte passar de elevgrupper som ska jobba med dem.

Instruerande text

Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Vad är en instruerande text?
Brainstorming - KL-övning
Tankekartemall
Exempel 1 - recept
Exempel 2 - spel
Övning 1 - fia med kryddning (spelinstruktioner)
Spela varandras fia med kryddning
Kamratrespons
Övning 2 - skriva initialer
Följ instruktionerna - skriv någons initialer på tavlan
Övning 3 - så tvättar man INTE händerna
Kamratrespons
Övning 4 - pizzareceptet - recept på den mest överraskande men ändå ätbara pizzan
Kamratrespons
Övning 5 - klart bästa fredagskvällen
Kamratrespons
Övning 6 - sen till lektionen
Dramatisering av 5 olika instruktioner (sen till lektionen)
Kort repetition - KL
Ladda hem, plocka bort och ändra så som det passar dig och dina undervisningsgrupper.

Gissa yrket - tidningsartikeln

är är en skrivuppgift där eleverna ska skriva en tidningsartikel utifrån en Canva-mall.
Vi låtsas att de omskolat sig till journalist efter en lång karriär inom ett annat yrke. Utmaningen är att få in små ledtrådar i tidningsartikeln som kan hjälpa klasskamraterna att gissa vilket yrke personen haft före journalistuppdraget. Ett exempel finns i powerpointen.
Jag gör uppgiften i årskurs 6 och den kräver ca 2-3 pass.


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Uppgiften med exempel
Hur och vad?
Yrke och tema (vad artikeln ska handla om)
Att tänka på/länk till hjulet
Gissa yrket - läs varandras artiklar och gissa deras tidigare yrke.

Plocka bort, lägg till och ändra så att det passar dig och dina undervisningsgrupper.

Det är dags för parläsning för min årskurs 4.
Eleverna kommer att läsa i skolan vid åtta tillfällen. Det som finns kvar av boken efter det, kommer eleverna att läsa hemma.
De får till viss del välja böcker att läsa. Vid varje tillfälle finns 2-3 varierade uppgifter kopplade till det de läst. Det finns alltid en småtokig utmaning till varje lästillfälle. Eleverna kan välja mellan göra den eller göra en kort fysisk aktivitet 

Parläsning

.Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Vem och vad? - instruktioner till uppgiften
Första tillfället - läsförståelsefrågor
Andra tillfället - slå upp kluriga ord
Tredje tillfället - adjektiv
Fjärde tillfället - sammansatta ord
Femte tillfället - engelska
Sjätte tillfället - alfabetisk ordning
Sjunde tillfället - hitta rim
Åttonde tillfället - långa ord
Läsa klart hemma - läslogg
Författarporträtt
Boksamtal - Speeddejting

Bäst i test - personalutmaning

Visst kan det kännas långt till sommarlovet, men nu efter sportlovet kommer det säga PANG! Och det är dags för sommaravslutning. Därför är det viktigt att vara ute i god tid med sommarens bäst i test-utmaning för personalen.
Powerpointen innehåller 22 tester av blandad karaktär.
Man gör de tester som man vill/kan/orkar. Testerna kan redovisas på Instagram eller visas på plats för spelledaren när sommaren är slut.

För att använda dem behöver man skapa en passande hashtag för sin arbetsplats.

Testerna går att använda till vilka yrkesgrupper som helst och utföras under vilken tidsperiod som helst.
Lycka till!

Poesi - på sex olika sätt

Planeringen om dikter har fått ett lyft och har utökats. Den innehåller nu tips på sex olika sätt att jobba med dikter i skolan.
Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Vad är poesi?
Poesi på 20 ord (hjulet bestämmer 10 ord)
Bildanalys
Koppla bild och text
Stämningsfull högläsning
Det stora diktmästerskapet x 5
Dikt på samma bokstav
Poesi med bestämd titel
Dikt på rim
Kamratrespons
Black out poetry - bäst i test
Vernissage
Diktanalys
Planeringen innehåller också kooperativt lärande och utskriftsmaterial

Swedish Cup 3 - en turnering i den svenska språket


Denna grupputmaning är anpassad för årskurs 6, men går att använda i andra årskurser också, beroende på vad eleverna hunnit jobba med.
Materialet i utmaningarna är skapade utifrån innehållet i boken "Komplett åk 6". Tanken är att det ska vara ett lekfullt och kooperativt sätt att repetera den språklära som vi jobbat med.
Utmaningarna går att utföra utan att ha jobbat med boken "Komplett".


Planeringen innehåller:
Regler
Gissa ordklassen
Brainstorma sammansatta ord
Gissa order - nordiska språk
Nordiska språk - kopieringsmaterial
Nordiska språk - facit
Bokstavsdikten - "lektionen"
Återberättande i skrift - att hålla upp dörren
Wordwall - ordförståelse

Swedish Cup 2 - en turnering i det svenska språket

Här är en lekfull och kooperativ tävling som egentligen är repetition av innehållet ur Svenska Komplett (åk 4) men som fungerar även i andra årskurser. Du behöver inte ha jobbat med komplett för att använda sig av den här turneringen.

Eleverna jobbar i sina basgrupper. Den är uppdelad i fem deltävlingar. Antingen så gör man en deltävling om dagen/i veckan eller så drar man av alla under samma dag. Den kräver två stycken arbetspass. 

Planeringen innehåller:

Regler, chiffer, stavning, alfabetisk ordning, facit, dikt på rim och ordklasser (unika ord).

ag har länge velat göra ett skrivprojekt med eleverna som har en koppling till geografi och att öva på att hitta information på Internet (och/eller i böcker).

Projektet är skrivet som enskilt arbete, men skulle fungera lika bra som ett pararbete.

Det här skrivprojekt är på 6 kapitel och där eleverna bland annat övar på problemlösning och med att hitta information. Och detta gör de i ett projekt med geografitema. Alla kapitel innehåller en story och hjälpfrågor.

För att göra projektet lite extra roligt så finns 16 hemliga uppdrag som kan skickas ut till eleverna. Eleverna bestämmer själva om de vill göra uppdraget eller inte. Det kan vara allt från språklärauppgifter till ren galenskap. 

Jorden runt - ett skrivprojekt

krivprojektet innehåller:
Mål och syfte
Inför skrivprojektet
Hemliga uppdrag - info
Hemliga uppdrag × 16
Kapitel 1 - upptäckten
Första ledtråden - rim
Hjälpfrågor
Kapitel 2 - andra ledtråden - skriva instagraminlägg
Andra ledtråden - chiffer
Hjälpfrågor
Kapitel 3 - tredje ledtråden - skriva vykort
Tredje ledtråden - utan vokaler
Hjälpfrågor
Reflektionspaus - kompisrespons
Kapitel 4 - sista ledtråden
Sista ledtråden - krånglig skrivstil
Hjälpfrågor
Kapitel 5 - skatten - skriva brev
Hjälpfrågor
Kapitel 6 - den saltade tidningsartikeln
Att skriva en tidningsartikel
Hjälpfrågor
Reflektion och redigering
Redigering och layout
Framsidan - måla själv eller skapa en digitalt

Många elever tycker att läsning är både jobbigt och tråkigt. Här är 12 tips på hur man kan lägga in olika övningar och uppgifter i samband med läsningen. Den dagliga lässtunden känns inte längre lika jobbig för många elever, utan de kan till och med bli riktigt roliga. Som lärare kan man inte heller hålla sig från skratt vissa gånger 😄
Det går att skala av övningar till de klasser som behöver mer läsro.
Övningarna är kopplade till språklära, rörelse/styrka och/eller tokigheter.
För det elever som inte känner sig bekväma i tokigheter så finns alltid ett alternativ. 

Tips för vardaglig läsning i skolan

Den innehåller:
Varför ska jag läsa?
Tips för läsning hemma
Verb
Tokerier
Skapa korrekta meningar
Substantiv och squats
Pipröst eller basröst
Kroppsspråk
Sammansatta ord
Läs halva sidan medan du...
Rim
Återberätta med dialekt
Egennamn
Pronomenuppmaningar
Slå upp! 

Här är en uppdaterad version av ordklassplaneringen. Förutom utseendet så har också två stycken nya uppgifter tillkommit. Båda uppgifterna är anpassade för att repetera de olika ordklasserna på ett lekfullt sätt. Jag har också lagt till deluppgifter till de lektioner där eleverna sitter mycket stilla och jobbar i en arbetsbok. 

Planeringen innehåller en hel del kooperativa övningar. 

De nio ordklasserna

Planeringen innehåller:

Kort om förkunskaperna
Substantiv konkreta/abstrakta
Brainstorma substantiv Boggle-style
Plural/singular bestämd/obestämd
Substantiv runt i gruppen-leken
Repetition
Kopplingar till arbetsbok (Komplett)
Verb
Tempusformerna
Gissa verbet
Oregelbundna verb
Adjektiv
Gissa föremålet
Komparera adjektiv
Alfabets-adjektiv
Räkneord
Prepositioner
"Hinderbanan"
Ordgömmor
Pronomen
Ändra i texten - Clemens
Interjektioner
Konjunktioner
Arbetsblad
Adverb
Repetition - Wordwall
Ordklasstest
Ordklassutmaningen (ny)

Charader med ordklasshjälp (ny)

Projektet går att göra till ett läsprojekt för de skolor som boken som klassuppsättning.
Projektet är uppdelat i tre delar.
Medan ni läser - varierade uppgifter som har med svenska och rörelse att göra.
Hörförståelsefrågor och diskussion
Uppgift kopplad till texten - ibland testas det som vi läst om. 

Skärmhjärnan - högläsningsprojekt

Nu finns ett högläsningsprojekt av Anders Hansens bok "Skärmhjärnan". Jag älskade "Hjärnstark" och våra femmor använder den boken som läsprojekt. Denna bok känns precis lika viktig för eleverna (och vuxna) att läsa.

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Varför denna bok?
Analys av bokens omslag
Styrka
Hörförståelsefrågor
Diskussionsfrågor
Multitasking
Skapa ett minne - spanska
Aktivitetshjul
Inhämta fakta utan sökmotor
Matcha den ålderdomliga prylen
Yoga
Undersökning
Ordklasser
Rangordna känslan
Slå upp!
Samarbete
Utvärdering
Sammansatta ord
Den minst perfekta bilden - bäst i test
Precision
Bästa fejkade nyheten
Avslappning
Avslutningsuppgift

Tidsmaskinen - ett skrivprojekt

Här är ett skrivprojekt där eleverna kommer i kontakt med historiska händelser och historiska personer. Den är anpassad för en årskurs 6 men går givetvis att använda även i en årskurs 5, gärna efter de har haft historia.

Den är uppbyggd med 8 kapitel där vissa av dem har koppling till so-ämnet historia. Det finns hjälpfrågor till alla kapitel.
Skrivprojektet innehåller:


Mål och syfte
Inför skrivprojektet - förberedelser
Kapitel 1 - tidmaskinsbeskrivningen
Hjälpfrågor
Kapitel 2 - provresan (1500-talet)
Kapitel 3 - framtiden
Reflektionspaus - kamratrespons
Kapitel 4 - historisk händelse
Kapitel 5 - reklamannonsen
Kapitel 6 - fixa pengar
Kapitel 7 - sista resan
Kapitel 8 - brevet
Redigering och efterarbete
Framsida


Temaarbete - Harry Potter

Arbetet startar med x antal kapitel högläsning ur första Harry Potter-boken. Därefter kommer uppgifter som behandlar:

Att läsa och förstå, diskussion, söka information, lära känna karaktärerna, skriva, uppläsning och sammanfattning i form av ett Harry Potter-quiz.

Använd de delar som passar dig och din klass. Ta bort, lägg till och ändra så den fungerar så bra som möjligt i din undervisning. 

Planeringen innehåller mycket kooperativa övningar och viss rörelse.

15 minuters-utmaningar- svenska

Ibland hinner man inte med hela sin planering under en lektion. Ibland kan man bli klar, men man känner att det är för lite tid för att börja med något nytt. Ibland kan det vara skönt att bryta av en längre lektion med en liten 15-minuters utmaning.
Här är 7 olika utmaningar som tar ca 10-15 minuter att genomföra.
Utmaningarna handlar om att:
Fixa texten - skiljetecken och stor bokstav på rätt ställen.
Fem ordklasser - på samma vokal
Rätta till de felstavade orden
Hitta motsatser
Skapa begripliga meningar
Unika sammansatta ord
Match rätt bild på en fiktiv person med rätt namn.

Från bottentext till toppentext - redigera text

Detta är en övning i att redigera text. De får börja med en kortare, mindre bra text. De får skriva av den och sätta ut korrekt skiljetecken samt stor bokstav på rätt ställen. 

Därefter får de olika uppgifter som de ska addera i sin text. Uppgiften behandlar:

Ordklasserna substantiv, verb och adjektiv, stavning, motsatser och synonymer, att skriva varierat och med hela meningar, kamratrespons, korrekturläsning och utvärdering.  

Mysteriet - ett skrivprojekt 

är är en uppdaterad version av läsprojektet "mysteriet". Det är ett lite galet kriminaldrama anpassat för mellanstadiet.
Skrivprojektet innehåller 8 kapitel och till alla kapitel finns en story och tillhörande hjälpfrågor.
Planeringen innehåller:
Mål och syfte
Riktlinjer
Att skriva dialog - kort repetition
Karaktärsbeskrivning
Textexempel
Platsförklaring
Nyhetsartikel
Reflektionspaus
Återberättande
Efterarbete - redigera sin egen text
Framsida
Läsa i grupper

Här kommer ett högläsningsprojekt. Det är skapat med hjälp av boken "Salen" skriven av Nina och Willem Källmodin.
Boken passar nog allra bäst för åk 4 och åk 5.


Det är som vanligt uppdelat i tre delar vid varje lektionstillfälle.
1) Inför läsning - varierade uppgifter medan eleverna lyssnar.
2) Hörförståelseuppgifter och diskussionsfråga - i helklass/i grupp/i axelpar/enskilt
3) Blandade uppgifter med koppling till det vi nyss hört eller koppling till införuppgiften.


Det går självklart att bara använda dig av hörförståelseuppgifterna eller använda dem som läsförståelsefrågor om ni har en klassuppsättning av boken "Salen".

Högläsningsprojekt - Salen

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Bildanalys - bokens framsida
Författarporträtt
Kluriga ord
Prepositionsbingo
Hörförståelsefrågor och diskussion
Vår skolstart
Unika egennamn
Förklarande text
Styrka
Söka fakta - Harry Potter
Wordwall - vem är vem av karaktärerna i Harry Potter
Sammansatta ord - en på varje bokstav
Bäst i test - mest skrämmande video/foto
Substantiv
Skriva kort berättelse - med hjälp av substantiven från förra uppgiften.
Rörelse
Matcha klädstil med årtal
Pronomenbingo
Lånord - franska och engelska
Avslappning
Författare - matcha författare med rätt bok
Hitta pennan - vad är det för ordklass?
Att söka på Internet
Fyra uppgifter - verb, styrka, adjektiv och vila
Inredningsarkitekten - piffa till vår matsal
Substantiv och synonymer
Nyhetsartikeln
Rimmet
Adjektiv och motsatser
Beskriv personen/figuren
Olika positioner
Alternativ framsida
Bokrecension


Planeringen innehåller mycket kooperativt lärande, rörelse och lite galenskap. Den är varierad och övar flera förmågor samtidigt. Det finns Kopieringsmaterial till allt.

Julavslutningstips

Hela klassen får några uppdrag som de behöver lösa tillsammans. Löser de uppgifterna så hittar de/får det något gott/trevligt.
Mallen är en gratisvariant från Canva. Så här skulle det kunna se ut 

Dialog

Här är en planering som handlar om att skriva dialog. De två sista övningarna är anpassad för årskurs 6-7, men allt fram tills dess går att använda även i andra årskurser.
Eleverna får i den här planeringen öva på tre varianter av att skriva dialog
1) talstreck - vem som talat
2) vem som talar - talstreck
3) citattecken
Planeringen finns inom kort på pleasureablelearning.se
Planeringen innehåller:
Vad är en dialog?
Talstreck - radbyte
Genomgång och exempel av första varianten
Övning - första varianten
Genomgång och exempel av andra varianten
Övning - andra varianten
Genomgång och exempel av tredje varianten - citattecken
Övning - citattecken
Utvärdering - vilken variant passar dig bäst?
Övning - fikarummet
Övning - skriva manus
Scen ur en saga - uppspelning av scen
Övning - transkription

Bäst i test - christmas edition

Terminsavslutningen närmar sig. Jag och mitt fantastiska arbetslag brukar avsluta terminen med bäst i test. Här har vi skrivit ned 8 olika tester med jultema.
Det brukar vara väldigt populärt bland både elever och lärare. Ett roligt sätt att avsluta terminen på.
Eleverna löser testerna i sina basgrupper. Det blir som ett fint avslut, då det är dags för nya grupper vid terminsstarten efter jullovet. 

Det jag tycker är praktiskt med många av uppgifterna är att de jobbar med flera mål och förmågor samtidigt. Det blir ett varierat och effektivt arbete. 

Att stava - åk 6

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Repetitionsuppgift
Stavningsregler
K-ljudet före t
S-ljudet i lånord
Svårstavade ljud
Sammansatta ord
Homofoner
Veckans ord x 4
Diktamen på olika sätt (3 stycken)
Skrivuppgift - försvarstalet
Wordwall
Minnesövning
Improvisera frågor - intervjun
Skrivuppgift - Filmrecensenten
Arket runt- KL
Skrivuppgift - scen ur en pjäs
Dramatisera
Klassen mot läraren - stavningsutmaning
Knyckla och kasta - KL

Den här planeringen är till för att öva inför de nationella proven - skriva.

Den behandlar fyra texttyper och och alla texttyper har två övningar, en kooperativt och en enskild. Alla delar innehåller repetition och Kamratrespons. Plocka de delar som du kan behöva öva med klassen.  

Övning inför NP - att skriva

Planeringen innehåller:
Introduktion av upplägget
Beskrivande text KL - den nya och helt fantastiska mobiltelefon
Efterarbete - måla någon annans nya och helt fantastiska mobiltelefon
Beskrivande text - utomjordingen
Beskrivande text - kamratrespons
Instruerande text - vad är en instruerande text?
Instruerande text - sen till lektionen
Instruerande text - kamratrespons
Instruerande text - hur man chillar
Instruerande text - läraren provar
Argumenterande text - hur gör man nu igen?
Argumenterande text KL- välj mellan tre rubriker
Argumenterande text - kamratrespons
Argumenterande text - för eller emot skoluniform
Argumenterande text - kamratrespons
Berättande text - att tänka på
Berättande text KL - i personalrummet
Berättande text - kamratrespons
Berättande text - tidsmaskinen
Berättande text - kamratrespons

Den sista övningen finns även i planeringen för åk 6, om det är så att man känner att övningen inte passar klassen för tillfället. Det går också att använda den i både åk 5 och i åk 6 (med andra roller) och utvärdera skillnader mellan de båda tillfällena. 

Samtala - åk 5

Jag har valt att använda mig av situationer som många av eleverna någon gång i livet kommer att uppleva, och förhoppningsvis blir det då inte lika nervösa. Jag tänker då särskilt på övningarna "den nya klassen" och "arbetsintervjun".


Planeringen innehåller:
Repetition från åk 4
Speed-dating - olika sätt att agera vid samtal.
NP-övning - samtal med roller
Samtalskort - T, K, ?
Olika roller
Middagsbordet - samtalsövning
Bakgrundsstory till middagsbordet
Utvärdering - middagsbordet
Förklara dig - med fråga
Den nya klassen
Roller - den nya klassen
Utvärdering - den nya klassen
Wordwall
Kooperativt lärande
Viss dramatisering
Varierat lärande
Utskriftsmaterial

Här är en uppdaterad version av en planeringen om att stava som är tänkt för åk 5, men funkar lika bra med både åk4 och åk6.
Varje ljud är uppdelat i 4 delar
1) lista ut veckans ord.
2) stavningsregler
3) varierade övningar med stavningsljudet/orden
4) olika diktamensvarianter
Plocka de delar som passar dig och dina undervisningsgrupper. 

Stava - åk 5

Denna innehåller:

Centralt innehåll
Repetition från åk 4
Hårda och mjuka vokaler
Stavningsregler × 4
Veckans ord
J-ljudet
Å-ljudet
Tj-ljudet
(Ks-ljudet)
Alfabetisk ordning
Homofoner
J-ljudsramsan a la galenskaparna
Kamratrespons
Diktamen på olika sätt
Ledtrådar till veckans ord
Synonymer
Skvallret
Rörelse
Läraren säger
Engelska - ledtrådar till veckans ord
Ordfläta
Hitta orden
Arg insändare
Instruktioner till insändare
Minnesövningar
Alias - avslutningsuppgift

 

Att stava - åk 4


Min undervisning när det gäller stavning har varit för spretig och inte särskilt varierad. Jag har därför gjort en planering för detta som är mer strukturerad och mer varierad. Denna är gjord för årskurs 4.

Detta är en planering som sträcker sig över en längre period. 

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Diskussionsfrågor
Hur övar man att stava?
När är det viktigt att stava rätt?
Stavningsregler × 4
Homofoner
Veckans ord × 4
Skriva brev - gömda stavfel
Minnesövning × 2
Diktamen på 4 olika sätt
(Meningar med elever, på engelska, ledtrådar)
Tempus
Dubbelteckning
E och Ä
M och n före d och t
Sj-ljudet
Ng-ljudet
Rimövning
Hyllningstal på rim
Fruktansvärd nyhetsartikel
Rörelse
Hårda och mjuka vokaler
Tungvrickare
Kamratrespons
Reklamannons
Stava i grupp
Kooperativt lärande 

Tala - anpassad för åk 6


Använd planeringen som den är eller plocka de delar som passar dig och dina undervisningsgrupper.

Många av övningarna går att använda även till andra årskurser. 

Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Uppvärmning - prata på
Diskussionsfrågor
Debatt - exempel
Debatt - tips
Debatt med tvist (om man vill)
Debatt - förslag på ämnen
Improviserat tal - På minuten - regler - ämnen
Improviserat tal - födelsedagstalet
Improviserat tal - färdiga stödordskort
Utvärdering
Analysera den retoriska situationen
Hitta passande ämnen - rangordna
Hitta passande ämnen - bygg en triangel
Hålla tal - viktigt att tänka på
Hålla tal - tips
Diskussionsfrågor - EPA
Lyssna på tal - × 4
Speed-dating
Bilder - × 6
Hyllningstal - hylla dig själv
Att tänka på inför talet - repetition
Redovisning NP-style

Läsförståelse - läsa mellan raderna


Här är fyra varianter av läsförståelse, där eleverna övar på att läsa mellan raderna. Planeringen är baserad på boken med samma namn. Den innehåller korta elevnära texter med tillhörande frågor. Frågor där eleverna behöver läsa mellan raderna.
Planeringen kan med fördel användas för att förbereda eleverna för de nationella proven.
Planeringen innehåller:
Vad menas med att läsa mellan raderna?
Exempeluppgift
Lösa uppgifterna i en EPA (enskilt, par, alla)
Wordwall - slumphjul
Talkort med tvist - tala, kommentera och fråga (T, K, ?)
Wordwall- slumphjul med roller
Utvärdering
Egna frågor
Svara på andras frågor
Skriv egen text
Frågor till texten
Jämför texter
Kooperativt lärande
Kopieringsmaterial

I med och motvind - inför NP


Att förbereda eleverna inför nationella proven är enligt min mening viktigt. Att bara ha sett hur ett prov kan se ut kan underlätta för många.
Det här upplägget är skapat så att eleverna visar varandra hur de hittar svar i texten och förklarar hur de tänker när de svarar på frågorna. Det hjälper dem även att skriva fullständiga svar.
Planeringen är baserad på övningsprovet "I med och motvind" och innehåller tre olika moment.
De övar på läsförståelseuppgifterna kooperativt.
Planeringen är uppdaterad men korta brain breaks och repetition av de tre största ordklasserna.
Övningarna gör skillnad för måluppfyllelsen.

Slutpläderingen 


Halva klassen kommer att bli tilldelad rollen som åklagare och den andra halvan rollen som försvarsadvokat.

Trots att rollspelet tar plats i en amerikansk rättssal, så skriver och talar alla svenska.

Eleverna får ett case, som de får använda som inspiration till sin slutplädering. De ska försöka övertyga juryn (som de själva bestämmer är en liten grupp eller hela klassen).

Uppgiften kan med fördel användas i samband med samhällskunskapsundervisningen (lag och rätt).

Brain breaks - del 2


Jag använder dem främst vid:
1) längre lektionspass
2) stillasittande lektioner
3) när jag inte har någon form av rörelse invävd i min vanliga planering
4) när vi jobbar med lite "tråkigare" men nödvändiga uppgifter

Använd hjulet som de är eller plocka de övningar som passar dig och din undervisning.

Om du inte har möjlighet att använda hjulet så finns det möjlighet att skriva ut alla uppgifter, göra de till remsor som eleverna drar.

Många kan uppleva det som att brain breaks tar för mycket tid av lektionen. Jag upplever det som att eleverna jobbar mer effektivt och får därför mer gjort.

Vill man behålla arbetsro i klassrummet, så kan de rörliga aktiviteterna utövas precis utanför klassrummet.

Svenska + halloween


Första delen av PowerPointen är en GOTD om halloween. Den delen innehåller också en utmaning för klassen.
Därefter behandlas en klassisk kortroman skriven av Oscar Wilde - "Spöket på Canterville".


När jag var liten hade jag barnversionen på band. Jag tyckte mycket om den. Nu när jag lyssnar på den som vuxen inser jag hur gammeldags språket är, reflekterade aldrig kring det då. Romanen är skriven 1887. Ett perfekt tillfälle att leta efter, lära sig äldre ord samt jämföra med språket idag.


Den är 58 minuter lång att lyssna på. I min planering är den uppdelad på tre lyssningstillfällen.

Planeringen innehåller också:

Centralt innehåll
Leken - hitta spöket
Kort info om berättelsen
Hitta gammeldags ord
Hörförståelsefrågor
Diskussionsfrågor
Med andra ord - förklara halloweenord
Charader - visa halloweenord
Kopieringsmaterial - stenciler till alla uppgifter
Halloweendikt på rim
Skrämmande poesiafton
Skrämmande berättelse med tvist
Redigering
Kamratrespons
Spökafton - uppläsning
Wordwall-hjul x 2
Kooperativt lärande
Planeringen kräver ca 7-8 lektioner. Eller plocka de delar som passar dig och din undervisningsgrupp.

Läsprojekt - Trädet vid världens slut


Boken heter "Trädet vid världens slut" skriven av Daniel Edfeldt, utgiven av B Wahlströms.
De kommer att läsa enskilt, i par och i grupp, och på lite olika sätt.
Två kapitel behandlas vid varje lästillfälle. Längden på kapitlen är alldeles lagom för en åk 4.


Läsprojektet är en salig blandning av kooperativt lärande, rörelse och pulshöjning/brainbreaks och små knasigheter. Lite av vad det innehåller kan ni se på bilderna.


Varje tillfälle är uppdelad i fyra delar.
1) Varierande uppgifter till läsningen.
2) Läsförståelseuppgifter som löses ibland enskilt och ibland kooperativt (skrivs i ett dokument som följer hela projektet)
3) Hemliga uppdrag som läraren delar ut till några elever per tillfälle. Det är valfritt att göra dem och ingen behöver ens veta om man fått något. Uppdraget ges i Word-dokumentet med en kommentar.
4) Olika typer av uppgifter som är kopplade till texten

Ladda ner filen nedan för att se vad planeringen innehåller. Ni hittar också innehållet och några bilder på Instagram.com/pleasureablelearning

Högläsningsprojekt - Athena, Grattis världen! Jag är här nu!


Som idrottslärare vill jag så klart att eleverna ska röra sig mer, och efter att ha läst "Hjärnstark" av @andersehansen så inser jag vikten av att röra sig under elevernas stillasittande skoldagar. Därför har jag vävt in både rörelse, balans och styrka i många av uppgifterna.
Självklart går det att bara plocka delar av planeringen, så den passar dig och din undervisningsgrupp. 

Äntligen har jag hittat en högläsningsbok som kommer att passa utmärkt åt min åk 4.
Athena: Grattis världen! Jag är här nu! Skriven av Elin Ek 
Utgiven av Bonnier Carlsen
Jag har skapat ett högläsningsprojekt kring boken uppdelat i tre delar.

1 Inför högläsning - olika typer av uppgifter att göra under eller innan högläsningen

2 Hörförståelse och diskussion


3 Efter högläsning - olika typer av uppgifter kopplade till boken.


Projektet innehåller:

Författarporträtt
Kluriga ord
Styrka
Hörförståelse & diskussion
Må-bra-listan
Yrkesutmaningen
Bäst i test - vår goda gärning
Unika Ordklasser
Minnesövning - grekiska gudar och gudinnor
Sammansatta ord-samling
Diskussion - T, K och ?
Balans
Matsalsregler
Slå upp - ordboksutmaning
Mind map - min perfekta skola
Inner och yttercirkel - återberätta med hjälp av mind map
Egennamn
Forska - historisk händelse
Böja verb
Ekonomi
Fyra uppgifter - samarbetsutmaning
Bäst i test - musikvideon
Pronomenbingo
Minnesövning - trafikskyltar
Adjektiv
En miljon kronor
Bokrecension
Alternativt bokomslag
Kopieringsmaterial
Digitala verktyg
Kooperativt lärande

Rörelse.

Korta uppdrag


Vid långa arbetspass får mina elever kortare mål med det de jobbar med. Till exempel så har vi ett dubbelpass i svenska där de jobbar med skrivprojektet "rymdresan". Vid varje 50:e skrivna ord, kommer de fram till mig och drar en lapp med ett kort uppdrag.
Uppdraget är av blandad karaktär. De kan innehålla nästan vad som helst. Några exempel kan ses på bilderna.
Jag upplever att eleverna orkar mer och håller fokus uppe på uppgiften då de får dessa korta pauser.
Jag gör remsor av dem och plockar ut ett gäng som passar till min undervisningsgrupp. 

Högläsningsprojekt - Nattkorpen

.

Här kommer en planering tänkt som ett högläsningsprojekt. Planeringen kräver ca 18-20 lektionstillfällen. Använd den som den är, eller plocka ut delar som passar dig och din undervisningsgrupp.
Boken heter Nattkorpen och är skriven av Johan Rundberg.
Som vanligt är varje lektionstillfälle uppdelat i tre delar:
Inför läsning - genomgång av olika typer av uppgifter
Under läsning - hörförståelsefrågor
Efter läsning - olika typer av uppgifter som på något sätt är kopplade till texten

Planeringen innehåller bland annat:
Bildanalys
Centralt innehåll
Läsa karta
Ordförståelse
Rörelse
Hörförståelse
Google-skills - namnkollen
Egennamn
Engelska
Diskussionsfrågor
Styrka
Wordwall
Rangordna yrken
Ordklassbingo
Vittnestest - hur uppmärksamma är ni?
Antibenböj-quiz
Skriva instruktioner
Bäst i test - maskeringen
Synonymer
Stavning
Följa recept - chokladbollar
Sammansatta ord
Berätta - lögn eller sanning
Balans
Egen rulla
Gammaldags ord
Farliga djur - Engelska
Hitta stripset
Svenska uppfinningar
Slå upp - ordboksutmaning
Bokrecension
Alternativt framsida
Kooperativt lärande

Bäst i test - grupp vs grupp


Efter att ha jobbat med bäst i test för hela klassen, var det dags att jobba ihop de nya grupperna som eleverna ska jobba kooperativt med fram till höstlovet.
Det är 6 olika tester. Vid några av testerna behövs en Ipad/grupp.
Frågorna till "svara fel" finns att skriva ut via länken i ppt:n.


De tester som finns i ppt:n är:
Kamouflage
Märkligaste gångstilen
Stillbilden från filmen
Svara fel
Nya ord
11 poäng (de får poäng vid nämnandet av egennamn)

Ordspråk och talesätt


Har ni någon gång använt er av ett ordspråk eller ett talesätt och eleverna inte riktigt förstått vad man menar?
Här finns en kortare planering till svenskundervisning där jag vävt in just ordspråk och talesätt.


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Vad är ett ordspråk?
Vad är ett talesätt?
Tolka ordspråk
Bilduppgift - måla ett ordspråk
Ordspråksvernissage
Gissa ordspråket!
Dagbokssidan - talesätt
Talesätt - Vad menas med dem?
Den stora ordspråk och talesättsdagen - utmaning
Kooperativt lärande
Kopieringsmaterial
Digitala verktyg

Högläsningsprojekt - Uppdraget i London

 

Att "bara" ha en högläsningsbok som jag ibland läser ur fungerar inte för mig. Jag prioriterar ofta bort lässtunden då annat arbete inte är färdigt.
Jag tycker att högläsningen är nyttig av flera anledningar och därför gör jag dem till projekt istället.
Varje lektion med boken är uppdelad i tre delar, inför läsningen, hörförståelse och diskussion och en uppgift kopplad till texten.
Här är ett högläsningsprojekt om boken Uppdraget i London, skriven av Hanna och Jakob Blixt.


Vill man lite använda hela projektet, kan man sno de delar som passar dig och din undervisningsgrupp.


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kooperativt lärande
Analys av bokens omslag
Annorlunda läsning av första sidan
Personförklaring - bild
Hörförståelse
Diskussionsfrågor
Skriva brev - skicka brev
Rörelse
Engelska
Beskrivande text
Ordklasser
Google-skills
Första intryck-test
Skapa nya emojies
Skapa GOTD
Stava
Berätta och återberätta
Skapa chiffer
Fyspasset
Wordwall
Yoga
Etik och moral
Bokrecension
Alternativt bokomslag

Bäst i test - gruppstärkande


På vår skola är Bäst i test populärt både bland elever och personal. Testerna fungerar lika bra som en inlärningsmöjlighet, som repetition av ett område eller till att stärka en grupp/klass.
Testerna passar bra vid en terminsuppstart (eller egentligen när som helst när en grupp/klass behöver stärkas). Här är 10 olika tester som är tänkta att utföras i helklass.
Många av testerna är tagna och/eller inspirerade av @davidsundin s geniala bok "Bäst i test, 199 tester för hemmabruk". 

Bäst i test för arbetsplatsen - sommaraktivitet


Här är en aktivitet för personalen på skolan, eller egentligen på vilken arbetsplats som helst.
Så klart helt frivillig. Man deltar helt och hållet på sina egna premisser.

Materialet behöver anpassas till er egna arbetsplats

Tanken är att detta ska vara en lustfylld och gruppstärkande uppgift för hela arbetsplatsen. När det är dags att ses igen efter sommaren så utlovas många skratt 😃 

GOTD - Terminens två absoluta favoriter


Av alla terminens GOTD,s var dessa två de största favoriterna. De gick defintivt inte att hålla ner till 15-20 minuter.

Sexorna som jag släpper nu hann med 149 stycken olika "grejer". Och oj! Så mycket jag själv har fått lära mig av att göra dem.

Eleverna upplever det väldigt lustfyllt att "greja" och det märks att de lär sig massor på detta sätt att jobba. Tyvärr börjar idéerna till att skapa nya "grejer" att tryta. 

Jag tycker det är toppen att avsluta ett längre arbetspass med en GOTD. En längre lektion kan upplevas lättare att ta sig igenom när det finns något lustfyllt som väntas i slutet av den. 

Spela ett bordsspel med temat svenska


Ett spel i svenska som går att skriva ut och laminera.
Spelet innehåller tre olika typer av uppgifter. En del med frågor (svaren står på frågekorten), en del med uppgifter att göra och en del kopplad till musik.
På bilderna finns exempel på hur frågorna och uppgifterna kan se ut.
Spelet behandlar:
Läsa instruktioner
Konsonanter och vokaler
Komparera adjektiv
Litteratur
Stava
Skiljetecken
Ordklasser
Obestämd/bestämd form
Plural/singular
Rörelse
Rim
Egennamn
Läsning på olika sätt
Slå upp i ordbok
Charader
Yoga
Engelska
Bild
Fantasi 

Öva samtal + blandad repetition


Ett sätt att öva samtal samtidigt som flera olika ämnen repeteras. En övning inför NP i att samtala eller bara för att det är roligt.
Eleverna jobbar i sin basgrupp eller med sin axelkompis.
De får fyra bilder i taget. De ska tillsammans hitta en lösning på vilka tre bilder som hör ihop och vilken bild dom ska bort. Oavsett hur bra deras egen lösning är (för det finns flera) får de ett extra poäng om de hittar den lösning som jag tänkt ut.
I början använder de talkorten T= tala, K= kommentera ?=fråga. Detta för att påminna dem hur de ska tänka under ett NP i att samtala. Efter en stund tas korten bort, men tanken är att de ska fortsätta att använda sig av det sättet att samtala på.
Man får höra riktigt intressanta lösningar samtidigt som jag hör om de kommer ihåg olika delar av det vi jobbat med i SO:n.

Lösningar från bild 2 (första bilden har en intern lösning):

Gustav Vasa, islam, huvudstäder, pengar, Europa, Gudar, regenter 1600-tal, bok blir till film, svenska uppfinnare.

Brainbreaks

Jag är övertygad över att dessa pauser gör mycket för elevernas koncentration, kreativitet och minne. Jag tycker att tiden som läggs ner på brain breaks lönar sig. En bonus är att dessa tillfällen dessutom kan vara väldigt underhållande (och otroligt viktiga för elever som har ett större rörelsebehov)

Powerpointen innehåller
Varför brain breaks?
Rörelsehjul - vanliga och lite ovanliga övningar - Wordwall
Ordklasser
Ta på alla Post-It så fort ni kan - hjulet bestämmer med vilken kroppsdel.
Utfallsstegs-lektionen - ingen paus i lektionen behövs
Gissa den kända personen - ledtrådar till fyra kända personer är klara
Hjulet bestämmer siffran - nedräkning
1-21 upphopp
Kortleken - huvudräkning
Kasta prick + lite galenskap
Två löser problem - tips på problem
Kooperativt lärande

HögläsningsprojektOjojoj vad jag har skrattat under läsningen av "Morris Mohlin på iskallt uppdrag" 🤣 En otroligt underhållande bok som jag först planerade att ha som högläsningsprojekt med årskurs 4, men insåg under läsningen att den mer passar årskurs 6 (Jag får söka vidare med att hitta en passande bok till fyrorna).
Mycket humor men också bra som diskussionsunderlag i svåra och viktiga frågor.
Hörförståelseprojektet är uppdelat i tre delar.
Inför läsning - varierade uppgifter som ska göras innan och under läsningen.
Hörförståelseuppgifter - frågorna diskuteras i par, grupp eller helklass.

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Hur första sidan ska läsas - hjulet bestämmer.
Analys av bokens omslag
"Mina vänner" - skapas, sparas och ges ut när de slutar på skolan.
Kopieringsmaterial
Skriva och förklara
Ta ställning i olika frågor
Kooperativt lärande
Wordwall
Rörelse
Bilduppgift
Skriva förklarande
Ordklasser
Lära känna-övningar
Motsatser
Dans
Skapa klassens spellista
Yoga
Engelska
Egennamn
Lyssna och skriva
Historiska/klassiska bilder
Dikt på rim
Alternativt avslut med bestämd känsla
Bokrecension
Alternativ framsida
Digitala verktyg
Canva

.

Textanalys och läsförståelse


Uppgifter till sagorna:
Den lilla sjöjungfrun
Den fula ankungen
Flickan med svavelstickorna
Kejsarens nya kläder
Dummerjöns
Prinsessan och svinaherden 

En planering med fokus på textanalys och läsförståelse. Den har några av H C Andersens sagor som grund.
Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kort genomgång om H C Andersen
Val av saga
Inför läsning
Läsa i grupp
Medan ni läser
Rörelse
Ordförståelse
Återberätta och fråga
Skriva en modern saga - H C Anderson-saga som inspiration
Kamratrespons
Vad minns ni - tankekarta med rörelse
Kooperativt lärande
Digitala verktyg
Galenskap
Egennamn
Djurläten
Författare från Norden och från en annan tid.
Skriva saga
Utskriftsmaterial

Hjärnstark junior - ett läsprojekt


Oj! Vilken fantastisk bok! 👍Lättläst, tydlig och ett språk som passar eleverna.
Denna bok borde alla elever vid något tillfälle läsa. Eller förresten, ALLA borde läsa den här boken 😀
Vi har nu en klassuppsättning av den på mellanstadiet. Jag gjorde ett läsprojekt av den som går att komplettera med den kanonbra lärarhandledning som kommer med boken.
Självklart har jag lagt in rörelse, pulshöjande övningar och lite galenskap i all läsning. 

Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Inför läsning - instruktioner och förberedelser
Bildanalys
Rörelse
Läsförståelse
Yoga
Stressmätare
Diskussionsfrågor
Listor
Minnesövning
Rabbla europeiska länder
Divergentövning
Konvergentövning
Balans
Sveriges landskap
Frågesport
Bokrecension
Anpassa bild med text
Digitala verktyg
Kooperativt lärande
Enskild läsning
Parläsning
Läsning i grupp
Pulshöjande övningar

Att skriva saga


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kort om sagans historia
"Regler"
Gissa sagoförfattarna - namn, bild och boktitel
Film för inspiration - A Cinderella story
Skriva en modern fråga - KL
Dramatisering - Bäst i test
Skriva saga - med riktlinjer
Enskilt arbete
Kooperativt lärande
Digitala verktyg
Wordwall
Följa instruktioner
Högläsning (?)
Varierat lärande
Lustfyllt lärande

Tala - åk 5


Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Repetition - att tänka på
Vernissagen - improviserat tal
Mingel
Bildanalys
Utvärdering
Tacktal - du är vinnare av ett STORT pris.
Redovisning i liten grupp
Tips
Argumenterande tal - kort genomgång
Argumenterande tal - anteckna till film
Argumenterande tal - Bäst i test
Rörelse?
Dialekter?
Kooperativt lärande
Varierat lärande

Bäst i test - 23 stycken 


De ämnen som några av dem berör är:
Vasatiden
Sveriges landskap
Riksdag och regering - röstning
Vikingatiden- historiebruk
Modern saga
Religion
Tidslinje
Bild
Drama
Musik
Idrott
Hyllningsdikt
Geografi
Kooperativt lärande
Digitala verktyg

Tala - åk 4


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
När behöver du kunna tala? KL
Att förbereda ett tal
Viktigt att tänka på
Retoriska knep
Fånga intresse
Övning - fånga intresse KL
Tydligt avslut
Övning - tydligt avslut KL
Att tala fritt
Tips för den nervöse
Improviserat tal - varför är hen där?
Planerat tal - hen har börjat...?
Anpassa språket efter åhörare
Återberätta - anpassa språket - SO
Utvärdering
Hyllningstal
Brainstorming - vem/vilka kan man hylla?
Retorikmatchen
Digitala verktyg
Kooperativt lärande
SO-koppling
Improvisation

GOTD - Författare från olika tider och från olika delar av världen.

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll:
GOTD
10 exempel på författare
Inför uppgiften
Vad ska finnas med?
Redovisningar
Utmaning 1 - Wordwall (sortera namn,bild och boktitel)
Utmaning 2 - (textanalys av några av författarnas alster)
Kooperativt lärande
Digitala verktyg
Rörelse (kanske)

Författarintervju


Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Fem nordiska författare från olika tider
Wordwall-hjul
Att ta reda på
Exempel på frågor
Alla frågor i separat Word-dokument
Hur du gör din research
Författarintervju
Olika sätt att ställa frågor på
Repetition - fem papper
Kort högläsning - exempel från författarna
Kooperativt lärande
Google-skills
Digitala verktyg
Stödord
Dialekter
Lustfyllt lärande

Högläsning - Sorgfjäril


Jag tycker högläsning är viktigt, men tyvärr får den ofta stryka på foten, då andra viktiga uppgifter blir prioriterade.
Nu har jag istället gjort uppgifter till nästa högläsningsbok. Varje lektionstillfälle kommer att ha liknande upplägg. Den är uppdelad i tre delar.
1) Inför läsningen
2) Hörförståelseuppgifter
3) Olika typer av övningar kopplade till boken.

Planeringen är tänkt för åk 4 eller åk 5. Den behandlar två kapitel i taget och fyller ca 16 lektioner.

Det går självklart att plocka delarna med hörförståelsen och skapa material för ren läsförståelse istället, om man vill jobba med boken som parläsning eller gruppläsning.


Planeringen innehåller:

Central innehåll
Hjulet bestämmer på vilket sätt första sidan av vartannat kapitel ska läsas.
Bildanalys
Hörförståelse
Diskussionsfrågor
Biologi - trädkunskap
Rörelse
Värdera och rangordna
Lustfyllda (galna) övningar
Sammansatta ord
Gissa orden
Google-skills
Stjärntecken
Minnesövning
Kungar/drottningar - verkliga och fiktiva
Engelska
Ställa relevanta frågor
Ordklasser - verb, substantiv, adjektiv
Bäst i test - skapande/bild
Egennamn
Ord i grundform och böjda ord
Faktatext
Anteckna medan du lyssnar-övning
Rädslor - engelska
Vokaler och konsonanter
Matcha nummer och bild
Diskussion av känslor
Monster och spöken - matcha
Bokrecension
Alternativ framsida - bilduppgift
Kooperativt lärande
Digitala verktyg
Wordwall

Rymdresan - ett skrivprojekt


Ett lite kortare skrivprojekt med rymdtema. Det finns vissa kopplingar till NO-ämnet.
Planeringen innehåller:
Mål och syfte
Inför skrivprojektet
Skriva i jag-form
5 kapitel
Faktatext om en planet
Skriva instruktioner - kemiska reaktioner
Reflektionspauser × 2
Skriva beskrivande - rymdraketen
Google-skills - fakta om en stjärnbild
Specialuppgift - bild
Google-skills - främmande språk
Skriva frågor - tv-programmet
Skriva dialog
Redigera egen text
Kamratrespons
Framsida
Koppla bilder till text
Digitala verktyg
Kopplingar till NO-ämnet
Kooperativt lärande

Att söka jobbJag försöker ofta hitta vardagliga situationer som eleverna kommer att ställas inför i vuxenlivet, och göra uppgifter efter dem.
Här övar vi på allt som har med att söka jobb att göra.

Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Skriva CV
Skriva personligt brev
Maila till arbetsgivaren
Inför arbetsintervjun
Arbetsintervju
Skriva olika typer av texter
Att samtala
Digitala verktyg