Läsprojekt - Ett brev av guld

Boken passar både som högläsning och som tyst läsning. Boken handlar om två vänner som av en händelse hittar ett brev av guld. Brevets innehåll skickar dem på en skattjakt genom Sverige. Tanken var från början att locka barn till läsning, så därför avslutas varje kapitel med ett chiffer, som både barn och förälder eller eleverna och lärare kan lösa tillsammans. Det kan vara bra att läraren/föräldern läst de två sista kapitlen i förväg, då barnet/eleven själv kan hitta en egen "skatt" (om man nu så vill).

I handledningen hittar du uppgifter som handlar bland annat om ordförståelse, stavning och läsförståelse. Ladda ned den och ändra så den passar dig och dina undervisningsgrupper.

Jag har lagt upp lärarhandledning som PowerPoint och som PDF

https://idusforlag.se/bok/ett-brev-av-guld/

Minoritetsspråk och dialekter i Sverige

Här är en planering som handlar som tar upp minoritetsspråk och dialekter i Sverige. 

Ladda hem och ändra så det passar dig och dina elever. 

Samtala - åk 5

Planeringen innehåller blandade övningar i att samtala. Jag har försökt att plocka situationer som antigen är elevnära eller sådant som de kommer att träffa på i sitt vuxna liv.

Ladda hem och ändra så att planeringen passar dig och dina elever. 

Att tala - inför NP

Planeringen innehåller:
Betygskriterier
Uppvärmning - prata på
Diskussionsfrågor
Debatt - exempel
Debatt med tvist (om man vill)
Debatt - förslag på ämnen
Improviserat tal - På minuten - regler - ämnen
Improviserat tal - födelsedagstalet
Improviserat tal - färdiga stödordskort
Utvärdering
Analysera den retoriska situationen
Hitta passande ämnen - rangordna
Hitta passande ämnen - bygg en triangel
Hålla tal - viktigt att tänka på
Hålla tal - tips
Diskussionsfrågor - EPA
Lyssna på tal - × 4
Speed-dating
Bilder - × 6
Hyllningstal - hylla dig själv
Att tänka på inför talet - repetition
Redovisning NP-style

Att skriva längre 

Här finns ett sätt att motivera eleverna att skriva mer, att få dem att fokusera på skrivuppgiften. Metoden fungerar utmärkt på mina elever. De skriver som aldrig förr. Jag kombinerar denna med några av övningarna som finns i mina planeringar som handlar om att skriva för hand eller med skrivprojekten. 

Skriva för hand - del 3

Planeringen innehåller 7 olika övningar där eleverna skriver för hand. Detta efter att ha insett hur stora fördelar som finns med just handskrivning. 

Denna är anpassad för åk 6, men det finns två andra färdiga planeringar för åk 4 och åk 5. 

Ladda hem och ändra så det passar dig och dina elever. 

Stationsarbete - intensivträning och repetition

Här är ett tips på hur man kan jobba med intensivträning av läsning, välskrivning och repetition (befästa kunskap).

Det är en av stationerna som alltid kommer att vara densamma (läsningen) övriga kommer antagligen att bytas ut och förnyas allt eftersom.

Läsförståelse - stjärntecknen

Här är ett läsförståelsematerial där eleverna också jobbar med ordförståelse och att tolka uppgifter. Texterna är korta och till varje text finns x antal uppgifter av blandad natur. I materialet finns också viss rörelse, vilket är bra för de elever som behöver korta pauser. 

I planeringen finns också material att samtala kring ämnet och göra Kahooten som repetition. 

Gruppstärkande - Bäst i test

Jobba ihop dina basgrupper med några roliga bäst i test-tester. Välja några som passar dig och dina elever. Jag använder dessa för att jobba ihop de nya basgrupperna. 

Ladda hem och ändra så att det passar dig och dina elever. 

Första dagen

Här kommer ett förslag på hur en första dag i skolan kan se ut. Just denna är anpassad för att jobba kooperativt i grupper. Jobbar man inte i grupper så går det ändå att använda sig av repetitionsövningen knyckla och kasta. 

Ladda hem och ändra och gör om i PowerPointen så den passar dig och dina elever. 

Exempel på grovplanering - SO, svenska och idrott och hälsa

Här finns en länk till mig grovplanering i SO, svenska och idrott och hälsa. Ibland flyttar jag runt lite beroende på tid. Vissa områden kan också bli en temadag. Det är de rosa som jag använder mig av.

https://www.canva.com/design/DAEhcdfV1JQ/NxXS19a9b-lqM2Lg-MLqwA/edit?utm_content=DAEhcdfV1JQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

Värdegrundsarbete & samtal - Sommaren före sjuan

Då mina elever tyckte så mycket om värdegrundsarbetet baser på serien "Sommaren före sexan" så skapade jag också en planering av uppföljaren. 

Planeringen har ett liknande upplägg med diskussionsfrågor efter varje avsnitt. Den här gången finns också en kortare och smårolig uppgift till.  Varje avsnitt avslutas även med en röstning om något som är kopplat till det de nyss sätt. Instruktioner för hur du enklast genomför röstningen finns i PowerPointen. 

 Alla röster som läggs syns och det ska bli riktigt spännande att se hur många röster som finns registrerade i slutet av nästa läsår.

Läsförståelse escape room-style

Här finns ett nytt sätt att jobba med läsförståelse. Detta för att öka dopamintillförseln så eleverna upplever läsningen och läsförståelsen mer lustfylld. Det är två olika "spel" Ett med tre faktatexter och en med tre berättande texter. Till varje text finns två uppgifter som de behöver lösa, en kluring och en med läsförståelse. När de klarat uppgiften får de ett kort uppdrag (ett mini brain break).

I PowerPointen finns regler, länkar till "rummen" och facit. Bara att ladda hem och prova.  Uppgifterna är anpassade för åk 5 och åk 6.

En tvist till den vanliga lektionen

Nu i slutet av läsåret kan det vara svårt att få eleverna att fortsätta att vara motiverade på de "vanliga" lektionerna. Och hos oss kör vi på med vanliga lektioner fram till sista veckan, då eleverna har elevens val. 

Momentet "hemliga lådan" kan pigga upp och göra så att eleverna fortsätter att jobba effektivt på de vanliga lektionerna. 

Viktigt! Eleverna behöver ha arbete som de jobbar hyfsat självgående med, alternativt om det finns två pedagoger i klassrummet. I PowerPointen finns några förslag på när det skulle passa med denna typ av uppgift.

Repetition kan vara roligt

Här är ett tips på hur du kan repetera olika ämne på ett roligt vis. I PowerPointen finns exempel på vad du kan använda metoden till och ett exempel på hur det kan gå till. Exemplet kommer från två lektioner i ämnet religion - judendomen.

Ladda hem och ha den som mall. Ändra så att det passar dig och din undervisning.

Sökläsa med lyckoslanten

Öva på läsförståelse, skriftliga instruktioner och studieteknik vid samma lektionstillfälle. Texten är redan klar i form av tidningen Lyckoslanten. Instruktionerna och frågorna finns det en länk till i slutet av PowerPointen. Det ska gå att ändra så det passar dig och dina elever.

Att samtala - åk 4

Här är en varierad och av eleverna en mycket uppskattad planering om att samtala. Två av de saker som de pratar mest om när de är äldre är ett par av övningarna från denna planering.

Planeringen innehåller vad man behöver tänka på när man samtalar, ett mycket uppskattat "polisförhör", en märklig NP-övning, Samtalsövningen som leder till väldigt många skratt. Jag kallar den "fikarasten". 

Planeringen innehåller utskriftsmaterial, länkar till Wordwall, viss dramatisering, improvisation och kooperativt lärande.

Här är ett riktigt roligt sätt att jobba med Nordiska författare från olika tider. 

Redovisningen finns i två varianter. En där eleverna deltar i en glammig talk show. Denna variant är mycket uppskattad av eleverna. Men är man själv inte så "teaterligt" lagd och vill spela programledare för talk showen som finns en variant där eleverna intervjuar varandra, men på lite tokiga sätt. 

Nordiska författare från olika tider - författarintervju

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Fem nordiska författare från olika tider
Wordwall-hjul
Att ta reda på
Exempel på frågor
Alla frågor i separat Word-dokument
Hur du gör din research
Författarintervju - variant 1 - Talk show

Författarintervju - variant 2 - galna frågor
Olika sätt att ställa frågor på
Repetition - fem papper


Att tala - åk 4

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
När behöver du kunna tala? KL
Att förbereda ett tal
Viktigt att tänka på
Retoriska knep
Fånga intresse
Övning - fånga intresse KL
Tydligt avslut
Övning - tydligt avslut KL
Att tala fritt
Tips för den nervöse
Improviserat tal - varför är hen där?
Planerat tal - hen har börjat...?
Anpassa språket efter åhörare
Återberätta - anpassa språket - SO
Utvärdering
Hyllningstal
Brainstorming - vem/vilka kan man hylla?
Retorikmatchen
Digitala verktyg
Kooperativt lärande
SO-koppling
Improvisation

Prata på - och lite annat

I den hör planeringen hittar du två spel som hjälper till att repetera olika områden och ämnen. Planeringen avslutas med en skrivuppgift (faktatext)  där de först skriver för hand för att sedan renskriva på dator. 

Alla regler för spelen finns i PowerPointen.

Kylskåpspoesi i undervisningen

Här finns bland annat tips på hur du kan skapa läslust i klassrummet, få in minipauser och jobba effektivt med två saker samtidigt, att till exempel kombinera läsning med att jobba med ordklasser. 

Ett tips handlar om att skapa arbetet med arbetsböcker och arbetshäften mer lustfyllt och mer effektivt. 

Ladda ned, lägg till eller plocka bort så det passar dig och dina elever. 

Korsord på tre vis

Det finns många fördelar med att använda sig av korsord i sin undervisning.

Powerpointen innehåller fördelar med att lösa korsord, vad man kan behöva tänka på och tre olika korsordsutmaningar.

En ska bort - samarbete, repetition och att samtala

I detta spel jobbar eleverna i grupper. De ska tillsammans lista ut vilket ord eller vilken bild som ska bort. Övriga tre ska dessutom ha något gemensamt. Ett spel som övar samtal, samarbete och som samtidigt kan repetera delar av olika skolämnen. I denna Powerpoint finns en blandning av bland annat svenska, historia och geografi. Reglerna finns att läsa i PowerPointen.

Vill man skoja till det lite extra och "bygga laget" så ska du prova att lägga till momentet "från och med nu..." Det betyder att inför varje fråga läggs en ny regel. Spelet är inspirerat av David Sundins spel med samma namn. Jag utlovar många skratt och en lektion som eleverna sent kommer att glömma. 

Ladda hem den och ändra så det passar just dina elever och ditt ämne.  

Swedish Cup - grupputmaningar i svenska

När det är dags att byta basgrupper brukar jag använda mig av någon typ av grupputmaning för att de ska tillsammans kan jobba ihop sig som grupp. Här är en sådan variant på utmaning. Den är uppdelad i fem grenar. Det är sällan jag hinner med alla på ett pass.
Planeringen går så klart att använda som en vanlig lektion i svenska, lite som repetition.

Det utmanas i:
alfabetisk ordning
Verb på en särskilda bokstäver
Rättstavade substantiv
Minne - översätta engelska ord till svenska
Skriva limerick

Skriva för hand - andra delen

Här är fem skrivuppgifter som mina elever skriver för hand. Självklart så går det att använda den då eleverna skriver på dator. De övar på att skriva:

Faktatext, fabel, pjäs, brev och dagbok. 

Några av uppgifterna är kopplade till so-ämnet historia. Lite två flugor i en smäll.

Ladda hem, lägg till, ta bort och ändra så det passar dig och dina elever.

Sommaren före sexan - värdegrundsarbete

Här kommer ett tips till er som tänker starta med ett värdegrundsarbete. Planeringen är baserad på 8 avsnitt av UR,s serien Sommaren före sexan. 

Serien tar upp allt från grupptryck till svek till att be om ursäkt och mycket mycket mer. 

Till varje avsnitt finns diskussionsfrågor samt en övning med någon typ av koppling till avsnittet som vi sett.

Stationsarbete - svenska

Här är en planering där eleverna jobbar med fem olika stationer. De får x minuter (det som passar klassen och längden på lektionen) på sig på varje station, innan de byter till nästa.
Stationerna behandlar:
Att läsa + läsförståelse
Rörelse
Svensk grammatik - blandade övningar på Wordwall
Att skriva - för hand och på dator
Stava och ordförståelse


Eleverna behöver också samarbeta med varandra och använda varandras styrkor.
Det finns utskriftsmaterial till alla delar. Det enda som inte finns är en "börja" till skrivuppgiften som utförs på dator.


Texterna till läsuppgiften finns att ladda hem på samma ställe som denna PowerPoint. Där hittar du också facit till faktafelen.
Ladda hem och ändra så det passar dig och dina elever.

Vanliga misstag i text - kooperativa övningar

I denna planering så hittar du övningar till de vanligaste misstagen hittade i elevtexter. Det handlar bland annat om punkt och stor bokstav på rätt ställen, särskrivning, stavning och användandet av de och dem. 

Ladda hem och ändra om så det passar dig och dina elever. 

Mikropauser - som ökar effektiviteten

Här är tips på hur du kan öka elevernas effektivitet i under mindre roliga uppgifter på lektionerna. Regler och underlaget till mikropauserna hittar du i PowerPointen som du finns här nedan att ladda hem. 

Läsförståelse med rutnätsuppdrag

Öka elevernas dopaminflöde under läsförståelseuppgifterna. Denna planering innehåller för tillfället två texter (häxprocessen och Cristo Redentor). Till texterna finns läsförståelsefrågor. I dessa får eleverna göra två val (A, B eller C och 1, 2 eller 3). När de gjort klart uppgifterna kan de läsa om deras nästa uppgift i ett rutnät. Jag har gjort två varianter av dessa. Vill du göra dina egna anpassade efter just dina elever, så kan du enkelt och gratis göra det i Canva.

Annorlunda typ av repetition - bingo-style

Repetera olika ämnen på ett annorlunda sätt. Ge eleverna en bingobricka i svenska, so, rörelse/idrott eller en större bingobricka där alla möjliga ämnen finns representerade.

Tanken med uppgiften är att de gör dem i par eller i grupp. De behöver samarbeta och lägga upp en plan på hur de ska lägga upp arbetet.

Bingobrickorna finns som länkar på Powerpointen som går att ladda hem här bredvid.

Nordiska språk

Här är en varierad planering om de nordiska språken. Ladda hem, lägg till och ändra så det passar dig och dina elever. 


Läsförståelse med val

Här är tre texter med so-anknytning. Till varje text finns ett läsförståelsematerial. För att öka det lustfyllda läsandet så finns en del småtokiga uppgifter samt att det i varje text gör tre val. I slutet av varje text får de veta vad deras val betyder. Denna uppgift fungerar som bäst om de inte läser sista uppgiften för tidigt, utan att de gör alla uppgifter i rätt ordning. 

Texterna handlar om Karl XII, Siddharta Gautama och Påskön. 

Boggle med tema

Öva samarbete, stavning och ordförståelse på ett lustfyllt sätt.  Eleverna kan antingen jobba i par eller i grupp. De söker så många ord  som möjligt på en bestämd tid. Därefter jämför de orden med ett annat par eller grupp. Varje ord som de är ensamma om får de poäng för. Och varje bokstav i de unika orden är en poäng. Ju längre ord desto fler poäng. Just i dessa boggle-spelplaner gömmer sig ett tema. Tre ord med ett särskilt tema. Hittar de alla tre får de tio extra poäng. 

Denna övning passar extra bra under de längre lektionerna eller om det finns 10-15 minuter över. Detta är en av mina elevers favoritövningar.

De teman som finns är bland annat: frukter, yrken, djur, maträtter, färger, julen, dagar, fordon, blommor, och möbler

Att skriva för hand

Jag har nyligen fått upp ögonen för hur viktigt det är att eleverna skriver för hand. Jag har länge haft längre skrivprojekt där de alltid skriver på dator då de enklare ska kunna redigera i sin text. Därför har jag gjort en planering med 13 olika övningar med varierade texttyper som eleverna skriver för hand. Det går naturligtvis att göra alla dessa övningar på dator om det är så att dina elever redan skriver väldigt mycket för hand.

Formellt och informellt språk

Här är en planering som handla om formellt och informellt språk. Den tar upp skillnaderna och när det kan vara bra att använda de olika varianterna.

Planeringen innehåller också två övningar som kan bli mycket roliga att båda göra och att redovisa. Planeringen passar bäst för åk 5-6.

Det finns en länk för utskrift till de både övningarna om det skulle behövas.

Gruppstärkande övning -för elever OCH kollegor

Använd materialet som en gruppstärkande övning. Det finns en version för eleverna och en version för dig och dina kollegor. Alla fr var sin roll som de ska försöka spela under en förbestämd tid. I slutet ska man försöka lista ut vem som hade vilken roll. Det finns 36 olika roller att välja mellan. 

Det finns "enklare" roller för de som inte är så förtjust i att spela teater. 

Det utlovas många skratt :)

Läsförståelse - finn tre fel

En roligare form av läsförståelse där eleverna läser en text för att sedan lokalisera tre fakta i texten som är felaktiga. Därefter jobbar de med läsförståelsefrågor och blandade uppgifter (mini breaks). 

Eleverna upplever läsförståelse som mer lustfylld och enklare att göra när det finns en uppgift gömd i texten samt att frågorna blandas med korta pauser men småroliga uppdrag.

Det finns två olika typer av svarpapper. Ett som ligger efter texten i Word-dokumentet och ett som är gjort i Canva.


Tema Robinson

Lägg in ett par övningar om dagen under en Robinson-vecka (som ett roligt tema), eller använd materialet på en uppstartsdag eller till en terminsavslutning. 

Materialet innehåller nio olika utmaningar som är anpassade för mellanstadiet.

 Det finns alltså utmaningar att plocka in på blanda annat lektioner i svenska, matte och i engelska.

Eleverna jobbar alltid i grupp. Lägg till och ta bort så att det passar just din klass. Plocka de utmaningar som passar just dina elever. De utmanas bland annat i samarbete, minne, matte/problemlösning, geografi, styrka, balans, svenska och engelska.

Alla uppdrag finns att skriva ut, så ett dokument kan rullas och knytas ihop Robinson-style. Länk till robinsonbrev för utskrift.

https://www.canva.com/design/DAFSyfyf2yE/PMCHPv3PGECihhuUevkbbg/view?utm_content=DAFSyfyf2yE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

Alfabetisk ordning - lekar och utmaningar

Här är en planering som är till för att repetera alfabetisk ordning, samtidigt som utmaningarna berör andra ämnen. Lite två flugor i en smäll. Övningarna innehåller kooperativa moment, rörelse och lite galenskap.

Planeringen innehåller:

Två sätt att skriva alfabetet, förklaring på hur man ska tänka när man ordnar efter alfabetisk ordning, prata i alfabetisk ordning (mycket rolig övning som leder till mycket skratt). 

Därefter finns utmaningar där eleverna nuddar vid ämnen/teman som engelska, ordklasser och geografi.

Grupputmaningar i svenska 

Här är en planering där du på ett lekfullt sätt kan öva och kolla av elevernas kunskaper när det gäller:

Sätta ut skiljetecken och stor bokstav på rätt ställen. Att följa muntliga och skriftliga instruktioner. Att stava och att skriva text med röd tråd. De får också visa att de kan de tre största ordklasserna.

Ladda hem, ta bort och ändra så att den passar dig och dina elever.

Datorkunskap

I uppstartsdagarna jobbar årskurs 4 med datorkunskap. Detta för att förbereda dem inför kommande uppgifter under mellanstadiet.

En av uppgifterna är att de ska korrigera och rätta i en "fultext". Den texten har jag tyvärr inte kvar. Men den går snabbt att skapa om man skulle vilja göra den uppgiften.

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Vad minns ni? - repetition
Skriva CV
Skriva personligt brev
Tips till arbetsintervjun
Arbetsintervju - samtalet
Tvärtemotsamtal - tala, kommentera och fråga
Utskriftsmaterial - T, K och ?-kort
Utvärdering 

Samtala - åk 6

Mina elever har tyckt att samtalsvarianten med arbetsintervjun har varit väldigt rolig och nyttig. Bra övning inför vuxenlivet. Den första verkliga arbetsintervjun kanske inte känns lika nervös, när de redan vet lite om hur det kan gå till.


Korten med T, K och ? har hjälpt till att minnas vilka delar de behöver tänka på under samtalsdelen av nationella proven.Läsbingo i klassrummet 

Här är ett tips på hur du kan göra den dagliga läsningen mer lustfylld.  Låt eleverna själva komma med tips för att fylla en bingobricka med innehållsord. Eller så provar ni med en redan skapad bingobricka. Fem färdiga och en tom bingobricka finns i denna PowerPoint. 

Eleverna läser tyst i x antal minuter. Läser de något av orden så smyger de fram till läraren och visar. Är det korrekt så kryssar man ordet. Men, läraren läser också och läser hon något av orden som är kryssade, så får hen ta bort krysset.

Får eleverna en full bingorad så vinner de över läraren. Övningen är mycket uppskattad i mina klasser.

https://payhip.com/b/1zGaT

Texterna handlar om:

Titanic, Alcatraz, de fyra personlighetsfärgerna, mikrouttryck, Gunde Svan, månlandningen, Harry Potter, Titanic, Lionel Messi och The Beatles

Roligare läsförståelse - 10 olika texter

Nu finns en korrekt version av texterna. Ni som köpt av mig får gärna höra av er till mig med en mailadress, så jag kan skicka den till er. Du kan få den som Word-dokument om du hellre vill det.

Ni som inte köpt den, men vill använda dig av texterna kan klicka på länken här bredvid. 

Materialet innehåller 10 olika texter. Till varje text finns tillhörande läsförståelsefrågor och instruktioner. Mina elever tycker plötsligt att det är roligt med läsförståelse, när de får jobba med det på detta vis. Jag har dessutom försökt skriva texter som eleverna ska tycka är intressant och elevnära. 

Det är första gången som jag lägger upp ett material som kostar några kronor. Dessa 40 sidor i PDF-format kostar 35 kr. Detta för att kunna finansiera driften av hemsidan och för att kunna öka utrymmet för all datatrafik. Allt annat på hemsidan är fortfarande gratis. 

För att köpa detta material så klickar du på länken till vänster. 

Roligare läsförståelse - halloween

Jobba med läsförståelse på ett roligare sätt. Just denna text handlar om halloween. Till texten finns läsförståelsefrågor blandat med något udda och (faktiskt) vissa vettiga instruktioner. Eleverna får träna på att tolka frågor och instruktioner själva och får därför inte fråga mig om något om dem. De får därför gärna fråga vad ord betyder och annat som handlar om att förstå själva texten. 

Texten passar mellanstadiet och kanske främst åk 5-6.

Ladda hem, plocka bort och lägg till så att uppgiften passar dig och dina elever.   

Boggle - leka med ord 

Lek med ord i klassrummet. Detta passar från låg- till högstadiet. Det finns bokstäver i ett rutmönster (5x5) som eleverna ska försöka göra så många ord av som möjligt. Det finns två varianter att spela. I PowerPointen finns regler för båda varianterna samt fem färdiga spelplaner. Bland alla bokstäver gömmer sig alltid ett riktigt långt ord på 17-25 bokstäver. Hittar en grupp/axelpar de ordet har de vunnit direkt.

Denna lek fungerar lika bra på engelska.

Stavningsutmaning

Detta brain break passar till ett längre arbetspass.
X antal mindre lappar med ord (rättstavade och felstavade) sätts upp på lite olika lämpliga och kluriga platser utanför klassrummet.


En grupp/axelpar i taget får smyga ut och leta felstavade ord. De skriver på ett papper vilka felstavade ord de hittat. De har också möjlighet att prova skriva de felstavade orden korrekt.
Hur lång tid de har på sig beror lite på hur många ord som jag valt att placera ut.


I slutet av lektionen får de titta på varandras resultat, de får korrigera sitt eget och därefter är det valfritt att satsa 10 upphopp om de tror att de har alla rätt.
Jag gillar brain breaks som samtidigt övar eller repeterar andra moment.


Denna minipaus går att använda för att repetera regenter, ordklasser begrepp som tillhör en viss religion och mycket mer. 

Läsprojekt - Rum 213

Här är ett uppdaterat läsprojekt till boken Rum 213.
Denna version är anpassad för åk 5-6.
Det kommer dyka upp en alternativ version som är anpassad för åk 4. Den är dock inte riktigt klar än.
Tanken är att hitta på lite varierade och lustfyllda sätt att läsa. Därefter finns läsförståelseuppgifter, diskussionsuppgifter och någon udda uppgift kopplade till de kapitel som eleverna läst.


Vill man går det även att skicka hemliga uppdrag till eleverna. Det är en favorit hos mina klasser. Jag skickar i kommentarerna ett uppdrag. Eleven väljer om de vill utföra uppdraget eller inte.


Plocka bort, lägg till och ändra så som blir bäst för dig och dina undervisningsgrupper.

För att öva på läsförståelse på ett mer lustfyllt sätt, skriver jag läsförståelsefrågor till texter med en blandning av smågalna instruktioner. På så vis tycker inte eleverna att själva läsförståelsen känns så jobbig, samtidigt som de över på att följa skrivna instruktioner.

Följa skriftliga instruktioner

Behövs en paus i en längre lektion, eller blev det ca 15-20 minuter över? Då kan denna övning passa

.
Eleverna får ett papper var. På papperet finns olika typer av instruktioner. Tanken är att de ska läsa uppgifterna noga, tolka dem och utföra dem. Det är ingen tävling i att läsa uppgifterna snabbt.
De har ingen möjlighet att fråga mig om vad som menas, utan jag vill att de tolkar helt själva.


Uppgifterna är en salig blandning av svenska, rörelse och en hel del galenskap. Det är väldigt intressant att se hur de väljer att lösa varje del. Man kan få se flera olika tolkningar av samma uppgift.
Varje papper har också en kortare variant. En del elever kan få lite panik med ett papper fyllt med instruktioner, så därför finns en kortare variant.
Ladda hem, ta bort och lägg till så det passar dig och dina elever.

Att skapa lustfyllda lektioner

Det finns de lektioner som eleverna inte direkt jublar åt när man presenterar dem. Denna typ av lektion går även de att få lustfyllda. Ibland lägger jag in ett hjul som jag kallar "från och med nu". Hjulet är inspirerat från David Sundins spel med samma namn. Eleverna börjar arbeta och efter x minuter snurrar vi på hjulet. En regel läggs till. De fortsätter att arbeta och efter x minuter till läggs nästa regel på. Bryter man mot en regel gör eleven två upphopp (alltid bra med extra rörelse i klassrummet). 

Eleverna upplever att de jobbar mot korta mål (arbetet känns inte lika tungt). De hinner med mer arbete, då många av reglerna hamnar vid när de ska vända blad. Regeln fungerar som en morot. De suckar inte längre när denna typen av lektioner presenteras. Många tycker till och med att det ska bli roligt. ◦Detta handlar om att "lura hjärnan". Att skapa ett moment som gör att dopaminet kommer igång. Hjärnan upplever då att den har gjort något lustfyllt. Mer om detta kan du läsa i Anders Hansens böcker. Läs särskilt om experimentet med råttorna. All rörelse är bra rörelse. Jag gör bara detta med de klasser som jag vet klarar av det.  

Det utlovas mycket skratt.

https://sites.google.com/view/ordklasserrepetition/startsida 


Escape room - ordklasser

Detta är ett escape room på sex rum. Alla rummen har kopplingar till de 9 ordklasserna. Roligt och bra som repetition.

Leka med läsning - 25 tips

Det finns flera saker som ska klaffa för att skapa läslust, så som rätt bokval och så vidare. Men bland kanske inte själva läsningen är det viktiga i en lässtund, utan att se till att göra läsningen lekfull. Att öka flödet av dopamin vilket får hjärnan att uppleva stunden som lustfylld. Allt detta går att läsa i Anders Hansens "Skärmhjärnan".

När du lär sig simma, leker du dig fram till vattenvana, vilket gör det lättare att lära sig simma. Jag tänker lika med läsningen. Att först leka sig till läsvana, för att sedan utveckla läsandet till högre nivåer.

Alla elever behöver inte detta, då vissa faktiskt tycker om att läsa. Dessa elever som hellre vill läsa ostört, kan alltid välja att göra det. Men av min erfarenhet, vill även mina vana läsare alltid vara med. Läsningen är dessutom ett utomordentligt tillfälle att repetera bland annat ordklasser och mycket annat som tillhör språkläran. Och den dagliga läsningen går att variera till oändlighet.


Högläsningsprojekt - Skurkarnas skurk

Här är ett högläsningsprojekt av boken Skurkarnas skurk, skriven av I Just Want To Be Cool-gänget. Jag har haft min årskurs 4 i åtanke när jag skapade projektet, men jag tror att boken skulle passa lika bra i en årskurs 3. Det är många svåra ord i boken, som eleverna jobbar med. Det går att byta ut orden till mer elevnära sådana om man vill. 

I övrigt jobbar eleverna med hörförståelse och därefter blandade uppgifter som har någon koppling till kapitlet de nyss lyssnat på. 

Planeringen innehåller bland annat:

Substantiv, verb, adjektiv, rim, synonymer, Wordwall-uppgifter, rörelse, bildanalys, bokrecension, författarporträtt, kopieringmaterial och mycket mer. 

Studieteknik - att söka svar

I årskurs fyra går vi igenom hur eleverna kan leta svar i böcker. Planeringen innehåller tips och övningar. Jag gör en snabbare repetition med årskurs fem och därför finns även en utmaning för femmorna med i planeringen. 

Wordwall - QR-koder 

Öva på olika delar i svenska med hjälp av Wordwall. För att eleverna ska enkelt kunna ta del av dem så använder jag ofta QR-koder. Två av bilderna kan du hämta här. Med dessa kan de öva alfabetet, vokaler, författare från Norden med mera. Du hittar fler övningar i både svenska och SO om du söker på Ulrica Olsson på Wordwall. 

Källkritik 

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Diskussionsfrågor
Kort genomgång - att tänka på
Uppgift - analysera webbsidor
Utmaning - repetition
Uppgift - fake news
Söka information på Internet
Film-bingo
Rörelse
Kooperativt lärande
Digitala verktyg

Radioteater - med utmaning

En planering där eleverna skriver ett manus till en radioteater. Passar utmärkt att använda sig av i valfritt SO-ämne. Det finns en utmaning, där eleverna ska försöka få in någon typ av smygreklam. Det finns fem tips till varje ämne, perfekt för att dela ut olika till sina grupper. 

Att söka information - the Royal-edition

Här är en lekfull övning i att söka information. Ena delen handlar om att söka information i böcker och i den andra används internet som verktyg.
Det finns en länk till ett hjul från Wordwall som bestämmer vilka i varje grupp som söker informationen till varje fråga.
Jag har valt att ställa frågor med en historisk och kunglig anknytning. Men självklart så fungerar vilka typer av frågor som helst.
Planeringen finns att ladda hem från pleasureablelearning.se Ändra, plocka bort och lägg till så som det passar dig och dina undervisningsgrupper. 

De stora skiljetecknen

Planeringen om de stora skiljetecken har fått sig ett lyft och några tillägg.
Den innehåller förklaringar och övningar som handlar om punkt, frågetecken, utropstecken och komma.


Knyckla & kasta -svenska åk 4

Knyckla och kasta är en av de roligaste kooperativa strukturerna enligt mina elever.


De jobbar i grupper. En i varje grupp börjar att skriva, men hela gruppen hjälper till med svaret.
Har gruppen skrivit ett korrekt svar, så får den som skrev knyckla ihop papperet och kasta i sopkorgen från bestämd plats. Vill man inte kasta får någon annan ur gruppen göra det.


På vissa frågor är det bara en grupp som får knyckla och kasta.
Frågorna är baserade på innehållet ur Komplett från NA. 

Knyckla & Kasta - svenska åk 6

Knyckla och kasta är en av de roligaste kooperativa strukturerna enligt mina elever.


De jobbar i grupper. En i varje grupp börjar att skriva, men hela gruppen hjälper till med svaret.
Har gruppen skrivit ett korrekt svar, så får den som skrev knyckla ihop papperet och kasta i sopkorgen från bestämd plats. Vill man inte kasta får någon annan ur gruppen göra det.


På vissa frågor är det bara en grupp som får knyckla och kasta.
Frågorna är baserade på innehållet ur Komplett från NA.  

Skärmhjärnan - ett läsprojekt

Då vi köpt in en klassuppsättning av Skärmhjärnan, så har jag gjort om hörförståelseprojektet till ett läsförståelseprojekt.


De läser ibland enskilt, ibland i par och ibland i grupp. Till varje kapitel finns blandade uppgifter till själva läsningen, läsförståelsefrågor och en uppgift kopplad till kapitlet som de nyss läst.


Skratt utlovas samtidigt som eleverna läser något som de verkligen har nytta av 

Här är ett skrivprojekt på 6 kapitel med sagotema. Till varje kapitel finns hjälpfrågor.
För de elever som har lite svårt att hitta på en story själva, så finns hjälp för dem i fyra av kapitlen. Vill man hellre bestämma allt själv, så finns det en lösning för det med.
Då mina elever efterfrågar hemliga uppdrag till skrivprojekten, så finns det nya sådana även i detta skrivprojekt. För de elever som tycker att det kan vara jobbigt att sitta länge och skriva, så brukar dessa hemliga uppdrag hjälpa.
Eleverna kan även skriva tillsammans två och två med detta skrivprojekt 

Sagan om den magiska... - ett skrivprojekt

Planeringen innehåller:
Mål och syfte
"Sagoregler" - kort genomgång
Inför skrivprojektet
Hemliga uppdrag × 27
Kapitel 1 - Det var en gång...
Klassiska sagofigurer - huvudpersonen
Hjälpfrågor
Kapitel 2 - den magiska saken
Magiska saker
Hjälpfrågor
Reflektionspaus 1 - läsa igenom och korrigera
Kapitel 3 - den mörka sidan
Skurkar
Hjälpfrågor
Kapitel 4 - mötet mellan ont och gott
Hjälpfrågor
Reflektionspaus 2 - läsa igenom och korrigera
Kapitel 5 - räddaren
Räddare
Hjälpfrågor
Kapitel 6 - det lyckliga slutet
Hjälpfrågor
Reflektionspaus 3 (om det behövs)
Efterarbete - egen redigering
Framsidan
Sagoförfattarutmaningen - om det finns tid över.

Brain breaks

Här kommer tips på hur man kan använda mini-brain-breaks i de lite längre arbetspassen.


En del elever tycker att det är svårt att koncentrera sig under de längre arbetspassen och fastnar ofta på uppgifter. Med aktivitetshjulet får de längre lektioner att kännas kortare och mer lustfyllda. Oftast jobbar dessutom eleverna mer effektivt. Det kan kännas lättare att arbeta när de har kortare mål framför sig hela tiden.

https://wordwall.net/sv/resource/31803852


Nu kan eleverna få klura på deckargåtor och diskutera sig fram till rimliga förklaringar. De har helt enkelt chansen till att få vara detektiver för en stund.
I den här planeringen så jobbar eleverna med svårstavade ord, ordförståelse, ordklasser och hörförståelse samtidigt som eleverna får ta del av en riktigt klassisk bokkaraktär.
Boken "Sherlock Holmes", som är anpassad för barn och ungdomar, innehåller tre olika mysterier där eleverna kan få möjligheten att vara med och lösa fallen.
Dela upp läsningen på två tillfällen eller läs allt i vid samma tillfälle. 

Läsa klassiker - Sherlock Holmes

Planeringen innehåller
Centralt innehåll
Författarporträtt - Sir Arthur Conan Doyle
Karaktären - Sherlock Holmes
Tre mysterier - hur går det till?
Det spräckliga bandet - ordförståelse
Det spräckliga bandet - hörförståelse
Det spräckliga bandet - lös mysteriet
De rödhårigas förening - svårstavade ord
De rödhårigas förening - hörförståelse
De rödhårigas förening - lös mysteriet
Hur gick stavningen
En skandal i Böhmen - ordklassutmaning
En skandal i Böhmen - hörförståelse
Sammanfattning av klassiska karaktären Sherlock Holmes

Superhjälten - ett skrivprojekt

Skrivprojektet "Superhjälten" har fått sig ett lyft.
Projektet innehåller 8 kapitel. Alla kapitlen har olika fokus skrivmässigt. Alla kapitel har hjälpfrågor.


Då eleverna sitter och skriver en längre stund brukar jag skicka ut hemliga uppdrag i kommentarerna i deras Word-dokument. De väljer själva om de vill göra uppdraget eller inte. Lyckas uppdraget så får basgruppen ett poäng. Dessa uppdrag brukar vara efterfrågade. De tycker alltid att jag skickar ut för få.
Skrivprojektet har fått en avslutningsuppgift. De får en utmaning av superhjältekaraktär som de ska göra så fort de kan (sista sliden) Den elev som blir snabbast, blir kallad för ett eget valt superhjältenamn i en hel vecka.


Skrivprojektet tar bland annat upp att skriva nyhetsartikel, dialog, koppla bild med text, kamratrespons, redigering, skriva beskrivande, följa beskrivning och mycket mer.

Beskrivande text

I planeringen om beskrivande text har jag valt att göra vissa kopplingar till so-ämnet historia (lite två flugor i en smäll).

Ändra i Powerpointen så som det passar dig och dina undervisningsgrupper.
Planeringen innehåller
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Vad är en beskrivande text?
Exempel på en beskrivande text
Övnining - beskrivningar (med andra ord)
Födelsedagstårtan - del 1
Födelsedagstårtan - del 2
Skriva en faktatext - historisk person (KL)
Läs en faktatext - hitta felen
Beskriv den kända personen
Skriv en faktatext - historisk händelse (enskilt)
Tidslinje - placera de historisk händelserna på tidslinjen
Kort repetition

Återberättande text

Ladda hem och plocka de delar som passar dig och dina undervisningsgrupper.
Planeringen innehåller
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Vad är en återberättande text?
Övning - tidsord - KL
Improviserat berättande och återberättande
Brev eller nyhetsartikel - historiska händelser
Instruktioner till nyhetsartikeln
Instruktioner till brevet
Kamratrespons
Dagboken - skriv en sida ur en känd persons dagbok
Historieboken - vad hände 2022?
Kort repetition

Argumenterande text

Här är en planering som handlar om argumenterande text. Den är riktad till årskurs 5 och 6.
Planeringen innehåller både genomgång av vad argumenterande text är och hur man ska tänka när du skriver en. Därefter följer sex varierande och lite galna övningar.

Ladda hem, ta bort och lägg till så att det passar dig.
Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Vad är en argumenterande text?
Ett exempel på argumenterande text - börja blinka!
Övning 1 - övertyga din lärare
Övning 2 - parkeringsboten
Övning 3 - stipendiet
Övning 4 - brottet
Övning 5 - jobbet
Övning 6 - Draknästet
Sammanfattning

Instruerande text

Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Vad är en instruerande text?
Brainstorming - KL-övning
Tankekartemall
Exempel 1 - recept
Exempel 2 - spel
Övning 1 - fia med kryddning (spelinstruktioner)
Spela varandras fia med kryddning
Kamratrespons
Övning 2 - skriva initialer
Följ instruktionerna - skriv någons initialer på tavlan
Övning 3 - så tvättar man INTE händerna
Kamratrespons
Övning 4 - pizzareceptet - recept på den mest överraskande men ändå ätbara pizzan
Kamratrespons
Övning 5 - klart bästa fredagskvällen
Kamratrespons
Övning 6 - sen till lektionen
Dramatisering av 5 olika instruktioner (sen till lektionen)
Kort repetition - KL
Ladda hem, plocka bort och ändra så som det passar dig och dina undervisningsgrupper.

Det är dags för parläsning för min årskurs 4.
Eleverna kommer att läsa i skolan vid åtta tillfällen. Det som finns kvar av boken efter det, kommer eleverna att läsa hemma.
De får till viss del välja böcker att läsa. Vid varje tillfälle finns 2-3 varierade uppgifter kopplade till det de läst. Det finns alltid en småtokig utmaning till varje lästillfälle. Eleverna kan välja mellan göra den eller göra en kort fysisk aktivitet 

Parläsning

.Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Vem och vad? - instruktioner till uppgiften
Första tillfället - läsförståelsefrågor
Andra tillfället - slå upp kluriga ord
Tredje tillfället - adjektiv
Fjärde tillfället - sammansatta ord
Femte tillfället - engelska
Sjätte tillfället - alfabetisk ordning
Sjunde tillfället - hitta rim
Åttonde tillfället - långa ord
Läsa klart hemma - läslogg
Författarporträtt
Boksamtal - Speeddejting

Poesi - på sex olika sätt

Planeringen om dikter har fått ett lyft och har utökats. Den innehåller nu tips på sex olika sätt att jobba med dikter i skolan.
Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Vad är poesi?
Poesi på 20 ord (hjulet bestämmer 10 ord)
Bildanalys
Koppla bild och text
Stämningsfull högläsning
Det stora diktmästerskapet x 5
Dikt på samma bokstav
Poesi med bestämd titel
Dikt på rim
Kamratrespons
Black out poetry - bäst i test
Vernissage
Diktanalys
Planeringen innehåller också kooperativt lärande och utskriftsmaterial

Swedish Cup 3 - en turnering i den svenska språket


Denna grupputmaning är anpassad för årskurs 6, men går att använda i andra årskurser också, beroende på vad eleverna hunnit jobba med.
Materialet i utmaningarna är skapade utifrån innehållet i boken "Komplett åk 6". Tanken är att det ska vara ett lekfullt och kooperativt sätt att repetera den språklära som vi jobbat med.
Utmaningarna går att utföra utan att ha jobbat med boken "Komplett".


Planeringen innehåller:
Regler
Gissa ordklassen
Brainstorma sammansatta ord
Gissa order - nordiska språk
Nordiska språk - kopieringsmaterial
Nordiska språk - facit
Bokstavsdikten - "lektionen"
Återberättande i skrift - att hålla upp dörren
Wordwall - ordförståelse

Swedish Cup 2 - en turnering i det svenska språket

Här är en lekfull och kooperativ tävling som egentligen är repetition av innehållet ur Svenska Komplett (åk 4) men som fungerar även i andra årskurser. Du behöver inte ha jobbat med komplett för att använda sig av den här turneringen.

Eleverna jobbar i sina basgrupper. Den är uppdelad i fem deltävlingar. Antingen så gör man en deltävling om dagen/i veckan eller så drar man av alla under samma dag. Den kräver två stycken arbetspass. 

Planeringen innehåller:

Regler, chiffer, stavning, alfabetisk ordning, facit, dikt på rim och ordklasser (unika ord).

Många elever tycker att läsning är både jobbigt och tråkigt. Här är 12 tips på hur man kan lägga in olika övningar och uppgifter i samband med läsningen. Den dagliga lässtunden känns inte längre lika jobbig för många elever, utan de kan till och med bli riktigt roliga. Som lärare kan man inte heller hålla sig från skratt vissa gånger 😄
Det går att skala av övningar till de klasser som behöver mer läsro.
Övningarna är kopplade till språklära, rörelse/styrka och/eller tokigheter.
För det elever som inte känner sig bekväma i tokigheter så finns alltid ett alternativ. 

Tips för vardaglig läsning i skolan

Den innehåller:
Varför ska jag läsa?
Tips för läsning hemma
Verb
Tokerier
Skapa korrekta meningar
Substantiv och squats
Pipröst eller basröst
Kroppsspråk
Sammansatta ord
Läs halva sidan medan du...
Rim
Återberätta med dialekt
Egennamn
Pronomenuppmaningar
Slå upp! 

Här är en uppdaterad version av ordklassplaneringen. Förutom utseendet så har också två stycken nya uppgifter tillkommit. Båda uppgifterna är anpassade för att repetera de olika ordklasserna på ett lekfullt sätt. Jag har också lagt till deluppgifter till de lektioner där eleverna sitter mycket stilla och jobbar i en arbetsbok. 

Planeringen innehåller en hel del kooperativa övningar. 

De nio ordklasserna

Planeringen innehåller:

Kort om förkunskaperna
Substantiv konkreta/abstrakta
Brainstorma substantiv Boggle-style
Plural/singular bestämd/obestämd
Substantiv runt i gruppen-leken
Repetition
Kopplingar till arbetsbok (Komplett)
Verb
Tempusformerna
Gissa verbet
Oregelbundna verb
Adjektiv
Gissa föremålet
Komparera adjektiv
Alfabets-adjektiv
Räkneord
Prepositioner
"Hinderbanan"
Ordgömmor
Pronomen
Ändra i texten - Clemens
Interjektioner
Konjunktioner
Arbetsblad
Adverb
Repetition - Wordwall
Ordklasstest
Ordklassutmaningen (ny)

Charader med ordklasshjälp (ny)

Projektet går att göra till ett läsprojekt för de skolor som boken som klassuppsättning.
Projektet är uppdelat i tre delar.
Medan ni läser - varierade uppgifter som har med svenska och rörelse att göra.
Hörförståelsefrågor och diskussion
Uppgift kopplad till texten - ibland testas det som vi läst om. 

Skärmhjärnan - högläsningsprojekt

Nu finns ett högläsningsprojekt av Anders Hansens bok "Skärmhjärnan". Jag älskade "Hjärnstark" och våra femmor använder den boken som läsprojekt. Denna bok känns precis lika viktig för eleverna (och vuxna) att läsa.

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Varför denna bok?
Analys av bokens omslag
Styrka
Hörförståelsefrågor
Diskussionsfrågor
Multitasking
Skapa ett minne - spanska
Aktivitetshjul
Inhämta fakta utan sökmotor
Matcha den ålderdomliga prylen
Yoga
Undersökning
Ordklasser
Rangordna känslan
Slå upp!
Samarbete
Utvärdering
Sammansatta ord
Den minst perfekta bilden - bäst i test
Precision
Bästa fejkade nyheten
Avslappning
Avslutningsuppgift

Tidsmaskinen - ett skrivprojekt

Här är ett skrivprojekt där eleverna kommer i kontakt med historiska händelser och historiska personer. Den är anpassad för en årskurs 6 men går givetvis att använda även i en årskurs 5, gärna efter de har haft historia.

Den är uppbyggd med 8 kapitel där vissa av dem har koppling till so-ämnet historia. Det finns hjälpfrågor till alla kapitel.
Skrivprojektet innehåller:


Mål och syfte
Inför skrivprojektet - förberedelser
Kapitel 1 - tidmaskinsbeskrivningen
Hjälpfrågor
Kapitel 2 - provresan (1500-talet)
Kapitel 3 - framtiden
Reflektionspaus - kamratrespons
Kapitel 4 - historisk händelse
Kapitel 5 - reklamannonsen
Kapitel 6 - fixa pengar
Kapitel 7 - sista resan
Kapitel 8 - brevet
Redigering och efterarbete
Framsida


Temaarbete - Harry Potter

Arbetet startar med x antal kapitel högläsning ur första Harry Potter-boken. Därefter kommer uppgifter som behandlar:

Att läsa och förstå, diskussion, söka information, lära känna karaktärerna, skriva, uppläsning och sammanfattning i form av ett Harry Potter-quiz.

Använd de delar som passar dig och din klass. Ta bort, lägg till och ändra så den fungerar så bra som möjligt i din undervisning. 

Planeringen innehåller mycket kooperativa övningar och viss rörelse.

15 minuters-utmaningar- svenska

Ibland hinner man inte med hela sin planering under en lektion. Ibland kan man bli klar, men man känner att det är för lite tid för att börja med något nytt. Ibland kan det vara skönt att bryta av en längre lektion med en liten 15-minuters utmaning.
Här är 7 olika utmaningar som tar ca 10-15 minuter att genomföra.
Utmaningarna handlar om att:
Fixa texten - skiljetecken och stor bokstav på rätt ställen.
Fem ordklasser - på samma vokal
Rätta till de felstavade orden
Hitta motsatser
Skapa begripliga meningar
Unika sammansatta ord
Match rätt bild på en fiktiv person med rätt namn.

Från bottentext till toppentext - redigera text

Detta är en övning i att redigera text. De får börja med en kortare, mindre bra text. De får skriva av den och sätta ut korrekt skiljetecken samt stor bokstav på rätt ställen. 

Därefter får de olika uppgifter som de ska addera i sin text. Uppgiften behandlar:

Ordklasserna substantiv, verb och adjektiv, stavning, motsatser och synonymer, att skriva varierat och med hela meningar, kamratrespons, korrekturläsning och utvärdering.  

Mysteriet - ett skrivprojekt 

är är en uppdaterad version av läsprojektet "mysteriet". Det är ett lite galet kriminaldrama anpassat för mellanstadiet.
Skrivprojektet innehåller 8 kapitel och till alla kapitel finns en story och tillhörande hjälpfrågor.
Planeringen innehåller:
Mål och syfte
Riktlinjer
Att skriva dialog - kort repetition
Karaktärsbeskrivning
Textexempel
Platsförklaring
Nyhetsartikel
Reflektionspaus
Återberättande
Efterarbete - redigera sin egen text
Framsida
Läsa i grupper

Dialog

Här är en planering som handlar om att skriva dialog. De två sista övningarna är anpassad för årskurs 6-7, men allt fram tills dess går att använda även i andra årskurser.
Eleverna får i den här planeringen öva på tre varianter av att skriva dialog
1) talstreck - vem som talat
2) vem som talar - talstreck
3) citattecken
Planeringen finns inom kort på pleasureablelearning.se
Planeringen innehåller:
Vad är en dialog?
Talstreck - radbyte
Genomgång och exempel av första varianten
Övning - första varianten
Genomgång och exempel av andra varianten
Övning - andra varianten
Genomgång och exempel av tredje varianten - citattecken
Övning - citattecken
Utvärdering - vilken variant passar dig bäst?
Övning - fikarummet
Övning - skriva manus
Scen ur en saga - uppspelning av scen
Övning - transkription

Det jag tycker är praktiskt med många av uppgifterna är att de jobbar med flera mål och förmågor samtidigt. Det blir ett varierat och effektivt arbete. 

Att stava - åk 6

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Repetitionsuppgift
Stavningsregler
K-ljudet före t
S-ljudet i lånord
Svårstavade ljud
Sammansatta ord
Homofoner
Veckans ord x 4
Diktamen på olika sätt (3 stycken)
Skrivuppgift - försvarstalet
Wordwall
Minnesövning
Improvisera frågor - intervjun
Skrivuppgift - Filmrecensenten
Arket runt- KL
Skrivuppgift - scen ur en pjäs
Dramatisera
Klassen mot läraren - stavningsutmaning
Knyckla och kasta - KL

Den här planeringen är till för att öva inför de nationella proven - skriva.

Den behandlar fyra texttyper och och alla texttyper har två övningar, en kooperativt och en enskild. Alla delar innehåller repetition och Kamratrespons. Plocka de delar som du kan behöva öva med klassen.  

Övning inför NP - att skriva

Planeringen innehåller:
Introduktion av upplägget
Beskrivande text KL - den nya och helt fantastiska mobiltelefon
Efterarbete - måla någon annans nya och helt fantastiska mobiltelefon
Beskrivande text - utomjordingen
Beskrivande text - kamratrespons
Instruerande text - vad är en instruerande text?
Instruerande text - sen till lektionen
Instruerande text - kamratrespons
Instruerande text - hur man chillar
Instruerande text - läraren provar
Argumenterande text - hur gör man nu igen?
Argumenterande text KL- välj mellan tre rubriker
Argumenterande text - kamratrespons
Argumenterande text - för eller emot skoluniform
Argumenterande text - kamratrespons
Berättande text - att tänka på
Berättande text KL - i personalrummet
Berättande text - kamratrespons
Berättande text - tidsmaskinen
Berättande text - kamratrespons

Här är en uppdaterad version av en planeringen om att stava som är tänkt för åk 5, men funkar lika bra med både åk4 och åk6.
Varje ljud är uppdelat i 4 delar
1) lista ut veckans ord.
2) stavningsregler
3) varierade övningar med stavningsljudet/orden
4) olika diktamensvarianter
Plocka de delar som passar dig och dina undervisningsgrupper. 

Stava - åk 5

Denna innehåller:

Centralt innehåll
Repetition från åk 4
Hårda och mjuka vokaler
Stavningsregler × 4
Veckans ord
J-ljudet
Å-ljudet
Tj-ljudet
(Ks-ljudet)
Alfabetisk ordning
Homofoner
J-ljudsramsan a la galenskaparna
Kamratrespons
Diktamen på olika sätt
Ledtrådar till veckans ord
Synonymer
Skvallret
Rörelse
Läraren säger
Engelska - ledtrådar till veckans ord
Ordfläta
Hitta orden
Arg insändare
Instruktioner till insändare
Minnesövningar
Alias - avslutningsuppgift

 

Att stava - åk 4


Min undervisning när det gäller stavning har varit för spretig och inte särskilt varierad. Jag har därför gjort en planering för detta som är mer strukturerad och mer varierad. Denna är gjord för årskurs 4.

Detta är en planering som sträcker sig över en längre period. 

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Diskussionsfrågor
Hur övar man att stava?
När är det viktigt att stava rätt?
Stavningsregler × 4
Homofoner
Veckans ord × 4
Skriva brev - gömda stavfel
Minnesövning × 2
Diktamen på 4 olika sätt
(Meningar med elever, på engelska, ledtrådar)
Tempus
Dubbelteckning
E och Ä
M och n före d och t
Sj-ljudet
Ng-ljudet
Rimövning
Hyllningstal på rim
Fruktansvärd nyhetsartikel
Rörelse
Hårda och mjuka vokaler
Tungvrickare
Kamratrespons
Reklamannons
Stava i grupp
Kooperativt lärande 

I med och motvind - inför NP


Att förbereda eleverna inför nationella proven är enligt min mening viktigt. Att bara ha sett hur ett prov kan se ut kan underlätta för många.
Det här upplägget är skapat så att eleverna visar varandra hur de hittar svar i texten och förklarar hur de tänker när de svarar på frågorna. Det hjälper dem även att skriva fullständiga svar.
Planeringen är baserad på övningsprovet "I med och motvind" och innehåller tre olika moment.
De övar på läsförståelseuppgifterna kooperativt.
Planeringen är uppdaterad men korta brain breaks och repetition av de tre största ordklasserna.
Övningarna gör skillnad för måluppfyllelsen.

HögläsningsprojektOjojoj vad jag har skrattat under läsningen av "Morris Mohlin på iskallt uppdrag" 🤣 En otroligt underhållande bok som jag först planerade att ha som högläsningsprojekt med årskurs 4, men insåg under läsningen att den mer passar årskurs 6 (Jag får söka vidare med att hitta en passande bok till fyrorna).
Mycket humor men också bra som diskussionsunderlag i svåra och viktiga frågor.
Hörförståelseprojektet är uppdelat i tre delar.
Inför läsning - varierade uppgifter som ska göras innan och under läsningen.
Hörförståelseuppgifter - frågorna diskuteras i par, grupp eller helklass.

Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Hur första sidan ska läsas - hjulet bestämmer.
Analys av bokens omslag
"Mina vänner" - skapas, sparas och ges ut när de slutar på skolan.
Kopieringsmaterial
Skriva och förklara
Ta ställning i olika frågor
Kooperativt lärande
Wordwall
Rörelse
Bilduppgift
Skriva förklarande
Ordklasser
Lära känna-övningar
Motsatser
Dans
Skapa klassens spellista
Yoga
Engelska
Egennamn
Lyssna och skriva
Historiska/klassiska bilder
Dikt på rim
Alternativt avslut med bestämd känsla
Bokrecension
Alternativ framsida
Digitala verktyg
Canva

.

Textanalys och läsförståelse


Uppgifter till sagorna:
Den lilla sjöjungfrun
Den fula ankungen
Flickan med svavelstickorna
Kejsarens nya kläder
Dummerjöns
Prinsessan och svinaherden 

En planering med fokus på textanalys och läsförståelse. Den har några av H C Andersens sagor som grund.
Planeringen innehåller:
Centralt innehåll
Kort genomgång om H C Andersen
Val av saga
Inför läsning
Läsa i grupp
Medan ni läser
Rörelse
Ordförståelse
Återberätta och fråga
Skriva en modern saga - H C Anderson-saga som inspiration
Kamratrespons
Vad minns ni - tankekarta med rörelse
Kooperativt lärande
Digitala verktyg
Galenskap
Egennamn
Djurläten
Författare från Norden och från en annan tid.
Skriva saga
Utskriftsmaterial

Hjärnstark junior - ett läsprojekt


Oj! Vilken fantastisk bok! 👍Lättläst, tydlig och ett språk som passar eleverna.
Denna bok borde alla elever vid något tillfälle läsa. Eller förresten, ALLA borde läsa den här boken 😀
Vi har nu en klassuppsättning av den på mellanstadiet. Jag gjorde ett läsprojekt av den som går att komplettera med den kanonbra lärarhandledning som kommer med boken.
Självklart har jag lagt in rörelse, pulshöjande övningar och lite galenskap i all läsning. 

Planeringen innehåller:
Kunskapskrav
Centralt innehåll
Inför läsning - instruktioner och förberedelser
Bildanalys
Rörelse
Läsförståelse
Yoga
Stressmätare
Diskussionsfrågor
Listor
Minnesövning
Rabbla europeiska länder
Divergentövning
Konvergentövning
Balans
Sveriges landskap
Frågesport
Bokrecension
Anpassa bild med text
Digitala verktyg
Kooperativt lärande
Enskild läsning
Parläsning
Läsning i grupp
Pulshöjande övningar